รมต.เกษตรฯ ชุดใหม่พร้อมเร่งแก้ปัญหาเกษตรกร


         เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2562 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย 3 รัฐมนตรีช่วยว่าการ นายประภัตร โพธสุธน ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า และ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ ได้ถือฤกษ์ 08.49 น.เข้าสักการะศาลพระภูมิและพระพิรุณทรงนาค สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวง


         ทั้งนี้ นายเฉลิมชัย เปิดเผยว่า เรื่องการบริหารจัดการน้ำ ถือเป็นงานเร่งด่วนที่สุด เพราะระยะนี้ฝนทิ้งช่วง จำเป็นต้องเร่งประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรได้รับทราบพร้อมแนวทางแก้ปัญหา แต่ยังคงไม่มีการประกาศภาวะภัยแล้งในขณะนี้ ส่วนเรื่องโรคระบาดในพืช โรคระบาดในสัตว์ ประมง ปัญหาราคายางพารา มาตรการเยียวยาช่วยเหลือเกษตรกร ทุกเรื่องก็สามารถดำเนินการไปได้พร้อมกัน

 

         รมว.เกษตรฯ กล่าวถึงการแบ่งหน้าที่ระหว่างรัฐมนตรีทั้ง 4 คน ว่า ยังไม่ได้แบ่งงานว่าใครจะดูแลกรมไหน เพราะต้องรอให้มีการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาก่อน ส่วนข่าวการแย่งห้องทำงานระหว่างนายประภัตรกับร้อยเอกธรรมนัสนั้น ก็เป็นแค่เรื่องเข้าใจผิด


         "วันนี้เราทั้ง 4 คนมาเจอกันเป็นครั้งแรกที่กระทรวงฯ รู้สึกอบอุ่นและมีความสุขรวม และขอความร่วมมือจากข้าราชการกระทรวงเกษตรฯ เพื่อช่วยทั้ง 4 รัฐมนตรีทำงานง่ายขึ้น สำหรับนโยบายของกระทรวงจากนี้ก็จะใช้การตลาดนำการผลิต โดยจะประสานงานกับกระทรวงพาณิชย์อย่างใกล้ชิด เพื่อให้ราคาสินค้าของเกษตรกรดีขึ้น ส่วนนโยบายที่ดีที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรของนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการฯคนก่อน ก็จะได้รับการสานงานต่อไป" นายเฉลิมชัย กล่าว