“กฤษฎา”ประกาศ!พร้อมเซ็นยกเลิก 3 สารพิษ/ยึดความปลอดภัย ปชช.เป็นสำคัญ

  

      รุงเทพฯ 11 ก.ค.-นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า แม้จะเหลือเวลาทำงานไม่กี่วัน ก็พร้อมสั่งยกเลิกสารเคมีทางการเกษตร 3 ชนิด คือ พาราควอต ไกลโฟเซต ที่ใช้กำจัดวัชพืช และคลอร์ไพริฟอส ที่ใช้กำจัดแมลงศัตรูพืช ถ้ามีองค์ประกอบ 2 ข้อ คือ 1) มีสารชีวพันธุ์ หรือชีววิธีใดๆที่สามารถใช้กำจัดวัชพืชหรือศัตรูพืชแทนสารเคมีทั้ง 3 ชนิดได้ โดยไม่เป็นพิษต่อร่างกายมนุษย์และสิ่งแวดล้อม และ 2) มีกฎหมายกำหนดให้การยกเลิกการใช้หรือการห้ามนำเข้าสารเคมีเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นอำนาจโดยตรงของรัฐมนตรีเกษตรฯ

     “หากมีองค์ประกอบทั้ง 2 ข้อก็จะสั่งยกเลิกการใช้สารเคมีทางการเกษตร 3 ชนิดทันที ซึ่งปลัดกระทรวงเกษตรฯ และอธิบดีกรมวิชาการเกษตรกำลังเร่งหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบรายละเอียดทุกด้าน โดยเฉพาะข้อกฎหมายว่า ให้อำนาจรัฐมนตรีเกษตรฯ เพิกถอนได้หรือไม่ และจะรวบรวมส่งข้อมูลนำเสนอให้วันที่ 12 กรกฎาคมนี้ ขณะนี้ยังตอบไม่ได้ต้องขอดูกฎหมายนำมาพิจารณาอย่างรอบด้าน โดยยึดความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลักสำคัญ”นายกฤษฎา กล่าว

      ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 8 กรกฏาคม 2562 รมว.เกษตรและสหกรณ์ ได้สั่งการด่วนที่สุดถึงปลัดกระทรวงเกษตรฯ และอธิบดีกรมวิชาการเกษตร หรือผู้เกี่ยวข้องให้ช่วยกันพิจารณาหาข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงตาม 2 ข้อดังกล่าว โดยให้เวลาภายใน 7 วันต้องได้ข้อกฏหมายที่เป็นลายอักษร บันทึกผ่านปลัดกระทรวงเกษตรฯ ส่งถึงรมว.เกษตรฯ ถ้ากฏหมายเปิดช่องให้ทำได้ รมว.เกษตรฯ พร้อมจะเซ็นลงนามก่อนออกจากตำแหน่ง เพราะขณะนี้แม้มีมาตรการจำกัดการใช้ 3 สาร แต่กลับพบมีการกล่าวหาร้องเรียนเข้ามาว่ายังมีการลักลอบนำเข้ามาในราชอาณาจักร ส่งผลการลดนำเข้าอาจไม่ได้ผลเป็นรูปธรรม

     “มาตรการทั้งหมดจะพยายามทำให้เป็นผลสำเร็จ เพราะหลายฝ่ายบอกว่ายกเลิกนำเข้าได้ ต้องสั่งให้ข้าราชการที่มีหน้าที่ไปตรวจสอบว่าเลิกได้หรือไม่ ถ้ามีทั้ง 2 ข้อ พร้อมจะสั่งยกเลิกทันที”นายกฤษฏา กล่าว