ขยายพื้นที่ "เพาะกิ่งพันธุ์มะม่วง-เลี้ยงปลา" ไว้แจกจ่ายประชาชน!
  • 9 กรกฎาคม 2019 at 02:56
  • 146
  • 0

         ว่าที่ร.ต.ณรงค์ฤทธิ์ ทองดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุคา อำเภอบ้านหมี่ ลพบุรีในฐานะ ประธานโครงการรวมกันสู้อยู่อย่างพร้อม โดยมูลนิธิชัยพัฒนาตำบลพุคา อำเภอบ้านหมี่ ว่าที่ ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืช จักรพันธุ์เพ็ญศิริ มีศูนย์เพาะพันธุ์พืชอยู่ที่จังหวัดสระบุรี และอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยที่ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืช จักรพันธุ์เพ็ญศิริ จะทำงานคู่กับมูลนิธิชัยพัฒนา ถ้ามีหน่วยงานขอพันธุ์ปลาจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืช จักรพันธุ์เพ็ญศิริ ก็จะติดต่อมูลนิธิชัยพัฒนา ถ้ามีการขอพันธุ์พืชผ่านมูลนิธิชัยพัฒนา ก็จะติดต่อมายังศูนย์พัฒนาพันธุ์พืช จักรพันธุ์เพ็ญศิริ


         ว่าที่ร.ต.ณรงค์ฤทธิ์ กล่าวว่า สำหรับโครงการรวมกันสู้อยู่อย่างพร้อม จะมีการเพาะพันธุ์ปลานิลที่หมู่ 2 บ้านสระตาแวว ตำบลพุคา อำเภอบ้านหมี่ ลพบุรี แล้วจะมีการแบ่งพันธุ์ปลา ไปให้ทางตำบลโก่งธนู ในส่วนเรื่องของเมล็ดพันธุ์พืชที่มาจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืช จักรพันธ์เพ็ญศิริ จากอำเภอแม่สาย เชียงราย ก็เป็นการมอบเมล็ดพันธุ์ให้ประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น เพื่อประโยชน์สุขประชาชน

         "โดยในจังหวัดลพบุรีต้องการที่จะสร้างที่ตำบลโก่งธนู อำเภอเมือง ลพบุรี ให้เป็นแหล่งรวมไม้ผลของ หนองทาก พื้นที่สาธารณะ ตำบลโก่งธนู อำเภอเมือง ลพบุรีได้รับความร่วมมือจากนางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ไปปรับแต่งพื้นที่ให้เหมาะสมสำหรับการเพาะพันธุ์ปลาและเพื่อให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์กิ่งไม้พันธุ์มะม่วง เพื่อส่งให้มูลนิธิชัยพัฒนา ในการแจกจ่ายให้ประชาชน (เพื่อนช่วยเพื่อน) ทำตามภูมิสังคมเป็นหลัก ทางโก่งธนูจะเหมาะสมกับปลูกผัก ปลูกไม้ผล ตำบลพุคา ก็จะถนัดในการเพาะเลี้ยงพันธุ์ปลา" ประธานโครงการรวมกันสู้อยู่อย่างพร้อม กล่าว


         นายบรรหาญ เนาวรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู กล่าวว่า ทางองค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู ได้ร่วมโครงการ "บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง" ซึ่งตำบลโก่งธนู ได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลานิลจิตรลดา พระราชทาน จาก มูลนิธิชัยพัฒนา จำนวน 130,000 ตัว ณ หนองน้ำสาธารณะ หนองทาก หมู่ที่ 2 ต.โก่งธนู อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี พร้อมกันนั้นได้ดำเนินการหว่านเมล็ดพันธุ์กวางตุ้งพระราชทาน และ ดูแลแปลงผักในความรับผิดชอบ บริเวณ แปลงผัก "บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง" มูลนิธิชัยพัฒนา ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โก่งธนู

สรศักดิ์ ทับทิมพราย รายงาน