ระดมหน่วยงานสานต่อเกษตรแปรรูป

         ภายหลังการประชุมมอบนโยบายกับผู้บริหารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ได้พยายามเน้นการดึงหลายหน่วยงานใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี ช่วยเหลือเกษตรกร การสร้างหัวขบวนแกนนำหมู่บ้านให้ความรู้ชุมชน โดยหวังส่งเสริมสมาร์ทฟาร์มเมอร์ผลักดันให้มีมูลค่าสูงขึ้น เชื่อมสินค้าคุณภาพกับการท่องเที่ยว พร้อมจับมือกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สถาบันเกษตรกร เพื่อมุ่งเน้นเกษตรแปรูป ดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าไปดูถึงในหมู่บ้าน รวมถึงการช่วยเหลือด้านเงินทุนจาก ธ.ก.ส. เพื่อผลักดันไปสู่อุตสาหกรรมเกษตร

 

         "ได้สั่งการให้ ธ.ก.ส.เตรียมการบ้านเสนอให้ รมว.คลังคนใหม่ ในการช่วยเหลือเกษตรกร เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในภาคเกษตร และสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งขึ้น นำสหกรณ์มาเป็นกลไกสำคัญขับเคลื่อนชุมชน ตรงนี้จึงต้องหาสินค้าใหม่ ทำตลาดประชารัฐ ให้เอกชนมารับซื้อล่วงหน้า ลดความเสี่ยงให้กับภาคเกษตร และทุกหน่วยงานต้องร่วมกันผลักดันผู้ประกอบการสตาร์ทอัพผ่านไทยแลนด์ไซเบอร์พอร์ต ส่งเสริมเอสเอ็มอีให้เติบโตไปพร้อมกับนำสตาร์ทอัพบุกตลาดโลก" นายสมคิด กล่าว

  

         รองนายกรัฐมนตรี เผยด้วยว่า การผลักดันเอสเอ็มอีรายย่อยเป็นอุตสาหกรรมแปรรูป ผ่านการช่วยเหลือจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ด้านเครื่องจักร เทคโนโลยี และหาช่องทางตลาดช่วยเหลือ เมื่อครบวงจรจะสร้างรายได้ในชุมชน เพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เป็นกลไกหลักผลักดันเศรษฐกิจ ดึงตัวแทนกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเข้าเป็นบอร์ดผู้ทรงคุณวุฒิของ ธ.ก.ส. เพราะกระทรวงอุตสาหรกรรมมีช่องทางอีกหลายด้านช่วยเหลือเกษตรกร ในญี่ปุ่นทุกหน่วยงานร่วมกันส่งเสริมจนทำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน เมื่อทุกแห่งช่วยกันต่อยอดจะช่วยเหลือได้มากขึ้น เมล็ดพันธุ์ปลูกและแจกให้เกษตรกรฟรี เพื่อได้พันธุ์ดีในการเพาะปลูก สินค้าใดมีศักยภาพส่งออก อาทิ กล้วยหอม ต้องส่งเสริมทั้งบุกตลาดจีน ญี่ปุ่น เป็นต้น