ข้าวหอม ข้าวเปลือกเหนียว หมู น้ำตาล คาดขยับขึ้น/ข้าวโพด ปาล์ม มันฯ กุ้ง ปรับลด

     รุงเทพฯ - นายสมเกียรติ กิมาวหา ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยถึงการคาดการณ์ราคาสินค้าเกษตรเดือน มิ.ย.2562 จัดทำโดยศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ธ.ก.ส.โดยสินค้าเกษตรที่คาดราคาจะเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลิ คาดจะเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ 0.22-0.50 อยู่ที่ 15,735-15,780 บาท/ตัน ข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาว จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.24-1.69 อยู่ที่ 11,250-11,300 บาท/ตัน เนื่องจากกังวลภัยแล้งที่คาดจะทำให้ผลผลิตลดลง ผู้ประกอบการจึงต้องการเก็บข้าวไว้ในสตอก น้ำตาลทรายดิบ ตลาดนิวยอร์ก จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.50-5.00 อยู่ที่ 11.84-12.13 เซนต์/ปอนด์ (8.32-8.52 บาท/กก.) โดยคาดเดือน มิ.ย.จะมีฝนตกชุกในพื้นที่เพาะปลูกอ้อยของบราซิล ส่งให้ชะลอการเก็บเกี่ยวออกไป บวกกับคาดผลผลิตน้ำตาลโลกปี 2562-2563 ลดลงร้อยละ 1.9 เหลือ 182.2 ล้านตัน สาเหตุหลักจากผลผลิตน้ำตาลของไทยและอินเดียคาดลดลง ส่งให้ผลผลิตอ้อยของโลกลดลงด้วย และ สุกร จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.50-2.82 อยู่ที่ 71.00-73.00 บาท/กก. เนื่องจากความต้องการบริโภคที่คาดจะเพิ่มขึ้นทั้งจากในและต่างประเทศ กับสภาพอากาศที่แปรปรวน ทำให้สุกรเติบโตช้า ส่งให้ปริมาณสุกรออกสู่ตลาดลดลง

     สินค้าเกษตรมีแนวโน้มราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% จะลดลงจากเดือนก่อนร้อยละ 0.47-1.24 อยู่ที่ 7,753-7,813 บาท/ตัน เนื่องจากค่าเงินบาทแนวโน้มแข็งค่าขึ้นต่อเนื่องจากภาวะสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ ส่งผลกระทบต่อการส่งออกของไทย ยางพาราแผ่นดิบ จะลดลงร้อยละ 1.21-3.78 อยู่ที่ 45.27-46.48 บาท/กก.เพราะเริ่มเข้าสู่ฤดูกรีดยางผลผลิตทยอยออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น บวกความกังวลสงครามการค้าฯ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ความชื้นไม่เกิน 14.5% จะลดลงร้อยละ 0.15-1.00 อยู่ที่ 7.21-7.28 บาท/กก.จากผลผลิตสะสมค่อนข้างมากตั้งแต่กลาง เม.ย.ถึงปลาย พ.ค.ซึ่งเป็นช่วงเก็บเกี่ยวข้าวโพดหลังนา ขณะที่ภาคเอกชนนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์อื่นๆ เพิ่มขึ้น ปาล์มน้ำมัน จะลดลงร้อยละ 2.85-11.11 อยู่ที่ 1.75-1.60 บาท/กก.เนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดต่อเนื่อง ขณะที่สตอกน้ำมันปาล์มดิบในประเทศมีปริมาณสูงเกินกว่าความต้องการใช้ บวกกับไทยยังไม่สามารถระบายสตอกผ่านช่องทางการส่งออกได้ มันสำปะหลัง จะลดลงร้อยละ 1.59-9.57 อยู่ที่ 1.85-1.70 บาท/กก. เนื่องจากสถานการณ์ภัยแล้งต่อเนื่องในพื้นที่เพาะปลูก เกษตรกรจึงเร่งเก็บเกี่ยวเพื่อลดภาวะการขาดทุนผลผลิตไม่ได้คุณภาพ บวกกับจีนลดนำเข้ามันเส้นด้วย กุ้งขาวแวนนาไม จะลดลงจากร้อยละ 0.36-0.72 อยู่ที่ 137.00-138.00 บาท/กก.เพราะกำลังซื้อทั่วโลกลดลง,ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน,ผลผลิตจากอินเดีย เวียดนาม ออกสู่ตลาดต่อเนื่องทำให้ผลผลิตตลาดโลกเพิ่มขึ้น ราคาจึงมีแนวโน้มลดลง