"อ.ยักษ์" เปิดงานฉะเชิงเทราเมืองอาหารโลก

         นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดฉะเทชิงเทรา เพื่อตรวจติดตามงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยเป็นประธานเปิดงานพร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง ฉะเชิงเทราเมืองอาหารสำคัญของโลก เพื่อหยุดความหิวโหย Zero Hunger เยี่ยมชมสถานที่และบูทผลิตภัณฑ์อาหารธรรมชาติ ณ วิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์และพัฒนาการแปรรูปปลานิล ต.หนองตีนนก อ.บ้านโพธิ์ พร้อมกับพบปะเกษตรกรแปลงนาภูมิปัญญาท้องถิ่น บนพื้นที่ระบบนิเวศ 3 น้ำ นาขาวัง ณ บ้านเขาดิน ต.เขาดิน อ.บางปะกง เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 2562