"กรมการข้าว" จ่อขึ้นทะเบียน GI ข้าว 4 สายพันธุ์เฉพาะถิ่น

         หลังจาก กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับรองพันธุ์ข้าวใหม่ 5 สายพันธุ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ประกอบด้วยพันธุ์ข้าว กข 79 ที่ได้ตั้งชื่อเป็น ข้าวพันธุ์ชัยนาท 62 และอีก 4 สายพันธุ์เป็นข้าวเฉพาะถิ่น คือ ข้าวมะลิดำหนองคาย 62 เหมาะปลูกพื้นที่ภาคอีสาน, ข้าวขะสอ 62 เหมาะปลูกบนพื้นที่สูง, ข้าวเจ้าเม็ดฝ้าย 62 เหมาะปลูกภาคใต้ พื้นที่สภาพไร่ สวนปาล์ม สวนยาง และข้าวหอมใบเตย ปลูกพื้นที่ภาคกลาง ขยายเชิงเศรษฐกิจส่งออกได้ โดยจะมีการนำข้าวทั้ง 5 พันธุ์ มาจัดแสดงภายในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับประเทศ เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2562 ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 ระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายน 2562

 


         ล่าสุด นายประสงค์ ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า สำหรับข้าว 4 สายพันธุ์ที่เป็นพันธุ์เฉพาะถิ่นนั้น กรมการข้าวจะเร่งดำเนินการส่งขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication : GI) ในลักษณะเด่นของพันธุ์ข้าวที่มีสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ กับ กระทรวงพาณิชย์ คล้ายกับ ข้าวสังข์หยด จ.พัทลุง เมื่อผลักดันเป็นสินค้าจีไอ ทำให้เปิดตัวออกสู่ตลาดได้ดียิ่งขึ้น
         ส่วนข้าวพันธุ์ชัยนาท 62 หรือ กข 79 เป็นการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ข้าวเจ้าให้มีลักษณะพื้นนุ่ม ต้านทานโรคได้ดี และมีผลผลิตสูง 800กก.-1.2 พันกก.ต่อไร่ ซึ่งตลาดต่างประเทศกำลังต้องการมากประมาณ1ล้านตัน ในปีนี้จะกระจายเมล็ดพันธุ์ลงแปลงฤดูนาปี 9 พันไร่ จ.สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา และบางจังหวัดในภาคใต้ ขณะนี้เริ่มปลูกแล้ว และปลูกอีก1หมื่นไร่ ฤดูนาปรัง


         "ชาวนา จ.สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา และภาคใต้ เริ่มปลูกแล้ว ข้าวพันธุ์ชัยนาท 62 หรือ กข.79 ข้าวพื้นนุ่ม กรมฯ จึงรับรองพันธุ์มาขยายการส่งเสริม และจะต้องหาตลาดรองรับด้วย โดยร่วมมือกับผู้ส่งออก โรงสี และชาวนา จากแผนเดิมใช้เวลา1ปีเพื่อขยายเมล็ดพันธุ์ โดยนายกฤษฏา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้บูรณาการทุกฝ่าย ปรับแผนใหม่ปลูกได้ภายในปีนี้ เพราะตลาดต่างประเทศต้องการจำนวนมาก" นายประสงค์ กล่าว