ก.เกษตร เคลียร์ปัญหานมโรงเรียน ชี้ผู้ประกอบการยอมจัดสรรจำหน่าย

         นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า อธิบดีกรมปศุสัตว์ได้รายงานถึงการแก้ไขปัญหาการจัดสรรพื้นที่ระหว่างสหกรณ์โคนมหนองโพกับบริษัทแมรี่แอน จังหวัดราชบุรี ที่จะไม่ยอมส่งนมให้โรงเรียนตามที่ได้รับการจัดสรรสิทธิ โดยมีการร้องเรียนว่า ไม่ได้รับความเป็นธรรมเรื่องการขนส่งที่ต้องกระจายหลายจังหวัด จึงยื่นข้อเสนอผู้ประกอบการแต่ละรายส่งเป็นรายจังหวัดไป
         ทั้งนี้ ล่าสุดสหกรณ์โคนมหนองโพยินดีส่งนมในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ กระบี่ พังงา และภูเก็ต ดังกล่าวแทนทั้งหมด 21,588 ถุง พร้อมยินดีลดพื้นที่ส่งนมในจังหวัดตรังเพื่อให้บริษัทแมรี่แอนฯ ดำเนินการแทน 21,588 ถุง ขณะที่สหกรณ์โคนมนครปฐมยอมรับการจัดสรรพื้นที่จัดส่งนมโรงเรียนและพร้อมส่งนมโรงเรียนในวันที่ 21 พฤษภาคม ในจังหวัดระนอง 10,176 ถุง สุราษฎร์ธานี 14,464  ถุง รวม 24,640 ถุง ส่วนที่จังหวัดสมุทรสงคราม จากการประสานกับสหกรณ์โคนมคู่สัญญา คาดว่าจะสามารถส่งนมได้ตามกำหนด

 


         "ผู้ประกอบการยินดีทำตามข้อกำหนดและได้ถอนอุทธรณ์แล้ว ทำให้นมโรงเรียนจะส่งครบในวันที่ 21 พฤษภาคม ซึ่งแนวทางปฏิรูปโครงการนมโรงเรียนที่ได้รับความเห็นชอบจาก ครม. สามารถลดปัญหาวุ่นวายลงจนปีนี้เป็นปีที่มีปัญหาน้อยที่สุด ดังนั้นเมื่อเปิดเรียนสัปดาห์หน้า เด็กนักเรียนจะได้ดื่มนมโรงเรียนครบทั้งประเทศ" นายกฤษฎา กล่าวยืนยัน


         ขณะที่ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ สั่งการให้ปศุสัตว์จังหวัด/ปศุสัตว์เขตดำเนินการตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถ้าพื้นที่ไหนที่มีปัญหาในการส่งนมโรงเรียนในวันที่ 21 พฤษภาคมจะถือเป็นการบกพร่อง หย่อนยาน ไม่ตั้งใจในการปฏิบัติงานซึ่งต้องดำเนินการตามระเบียบของทางราชการต่อไป

 

dogshow