แนวทางปฎิบัติ 7 ข้อแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิ ให้ได้คุณภาพชั้นเลิศ

      สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว (Bureau of Rice Production Extension) กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แนะแนวทางปฎิบัติ 7 ข้อแก่เกษตรกรในการปลูกข้าวหอมมะลิ ให้ได้คุณภาพชั้นเลิศ ดังรายละเอียดด้านล่างนี้ 

      หมายเหตุ : ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ "สายด่วนหมอข้าว" โทร 1170 กด 4

      ขอบคุณข้อมูลดีๆ - สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว : http://brpe.ricethailand.go.th/