เมล็ดข้าวพันธุ์ดียี่ห้อกรมการข้าว : คุณภาพดีติดต่อที่23ศูนย์ทั่วไทย

     รุงเทพฯ - กองเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แจงราคา ปริมาณเมล็ดพันธุ์ข้าวในหลากหลายสายพันธุ์ซึ่งมีคุณภาพสูงและได้รับความนิยม รวมทั้งสถานที่จำหน่าย เพื่อประโยชน์แก่พี่น้องเกษตรกรที่ประกอบอาชีพทำนาและสนใจในเมล็ดพันธุ์เพื่อนำไปเพาะปลูกในฤดูกาลผลิตต่อๆไป 
 

      ราคาจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ดังนี้ 

     1.ข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสงทุกพันธุ์ ชั้นพันธุ์ขยายราคา 16 บาท/กิโลกรัม (ยกเว้นปทุมธานี 1) ,ชั้นพันธุ์จำหน่ายราคา 15 บาท/กิโลกรัม 

     2.ปทุมธานี 1 ชั้นพันธุ์ขยายราคา 17 บาท/กิโลกรัม ,ชั้นพันธุ์จำหน่ายราคา 16 บาท/กิโลกรัม 

     3.กข43 ชั้นพันธุ์ขยายราคา 20 บาท/กิโลกรัม, ชั้นพันธุ์จำหน่ายราคา 19 บาท/กิโลกรัม    

     4.ข้าวเจ้าไวต่อช่วงแสงทุกพันธุ์ ชั้นพันธุ์ขยายราคา 21 บาท/กิโลกรัม ,ชั้นพันธุ์จำหน่ายราคา  20 บาท/กิโลกรัม 

     5.ข้าวเหนียวทุกพันธุ์ ชั้นพันธุ์ขยายราคา 21 บาท/กิโลกรัม,ชั้นพันธุ์จำหน่ายราคา 20 บาท/กิโลกรัม 

     6.ขาวดอกมะลิ 105 และ กข15 ชั้นพันธุ์ขยายราคา 26 บาท/กิโลกรัม ,ชั้นพันธุ์จำหน่ายราคา  25 บาท/กิโลกรัม 

     7.สังข์หยดพัทลุง ชั้นพันธุ์ขยายราคา 25 บาท/กิโลกรัม, ชั้นพันธุ์จำหน่ายราคา 24 บาท/กิโลกรัม 

     8.ข้าวอินทรีย์ทุกพันธุ์ ชั้นพันธุ์ขยายราคา 29 บาท/กิโลกรัม, ชั้นพันธุ์จำหน่ายราคา 29 บาท/กิโลกรัม และ 

     9.ถั่วเขียวทุกพันธุ์ ชั้นพันธุ์จำหน่ายราคา  40 บาท/กิโลกรัม

     เกษตรกรที่สนใจ สามารถติดต่อขอซื้อ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ทั้ง 23 แห่งทั่วประเทศ ในวันเวลา ราชการ ดังรายละเอียดด้านล่าง

     1.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก โทร.055-313030 ,055-311018,086-4406304

     2.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง โทร.054-356396, 054-218865 ,054-356395

     3.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ โทร.053-114061, 053-114062, 053-431752

     4.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา โทร.054-410951, 054-411004

     5.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรโทร.055-710014, 055-7100145

     6.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ โทร.054-654537, 054-654661

     7.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย โทร.055-601015, 055-601017

     8.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ โทร.056-325111 ,056-802644, 056-325112

     9.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา โทร.044-920240, 044-920241

   10.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี โทร.045-311051, 045-312592

   11.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด โทร.043-569587, 043-569114

   12.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โทร.042-237091, 042-237089, 042-237090

   13.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ โทร.043-873162, 043-873161, 043-873164

   14.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ โทร.044-042560 ,044-042557, 044-042558, 044-042559, 044-042560

   15.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น โทร.043-379253 ต่อ 07, 043-379252, 043-379253

   16.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร โทร.042-728517, 042-728516, 042-728518, 042- 728519

   17.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง โทร.074-840104, 074-840103

   18.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฏร์ธานี โทร.077-259032, 077-259429

   19.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี โทร.073-330893, 073-330890 

   20.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี โทร.038-209201, 038-209202

   21.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี โทร.032-370273, 032-711142

   22.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท โทร.056-431371, 056-431372, 056-431373

   23.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี โทร.036-499225, 036-499224 และ

    ในส่วนกรุงเทพมหานคร สอบถามที่กองเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว โทร. 02-5613794 ,02-5614229

    ทั้งนี้ ท่านสามารถตรวจสอบราคา ปริมาณเมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย ซึ่งกองเมล็ดพันธุ์ข้าวได้อัพเดทข้อมูลเป็นรายสัปดาห์ ได้ที่ http://brs.ricethailand.go.th/index.php/2016-07-22-09-03-05