กรมปศุสัตว์ชวน"ปั้น-วาดภาพควาย"ในงานวันอนุรักษ์ควายไทยที่พิษณุโลก

    กรุงเทพฯ - กรมปศุสัตว์ ขอเชิญชวนเกษตรกร ประชาชน เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม งานวันอนุรักษ์ควายไทย วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม อ.เมือง จ.พิษณุโลก ภายในงานนอกจากจะมีการประกวดควายแล้ว ยังมีกิจกรรมให้ทุกท่านได้ร่วมสนุก ร่วมลุ้นรางวัล อาทิ ประกวดวาดภาพ หัวข้อ ควายไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0 หรือ ประกวดปั้นควาย หัวข้อ ควายไทยในใจฉัน โดยไม่จำกัด เพศ อายุ และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย ทั้งนี้ผู้สนใจในกิจกรรม สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-653-4411,026524926 หรือ Facebook : โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ

dogshow