กรมการข้าวรับรองข้าว5พันธุ์ : เม็ดฝ้าย62 ยับยั้งเซลล์มะเร็ง ต้านอนุมูลอิสระ

     รุงเทพฯ 25 เม.ย.- นายประสงค์ ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณารับรองพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 2/2562 ได้มีมติรับรองข้าวพันธุ์ใหม่ 5 พันธุ์ ได้แก่ ข้าวเจ้าพันธุ์ กข 81, ข้าวเจ้าพันธุ์ กข83 (หอมนิลหนองคาย 62) ข้าวเจ้าพันธุ์ขะสอ 62 ข้าวเจ้าพันธุ์เม็ดฝ้าย 62 และข้าวเจ้าพันธุ์หอมใบเตย 62 

      ทั้งนี้ ข้าวเจ้าพันธุ์ กข81 เป็นข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง มีปริมาณอมิโลสต่ำ เหมาะแปรรูปเป็นข้าวพองอบกรอบ ปลูกในพื้นที่นาชลประทานภาคกลางและภาคเหนือตอนล่าง ใกล้เคียงกับข้าวที่นำเข้าจากออสเตรเลีย เป็นที่ต้องการของภาคอุตสาหกรรม

      ข้าวเจ้าพันธุ์ กข83 (หนองคาย 62) เป็นข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง ปลูกได้ทั้งในนาปีและนาปรัง มีสารต้านอนุมูลอิสระ ข้าวนุ่ม มีกลิ่นหอม เป็นข้าวเพื่อสุขภาพ

      ข้าวเจ้าพันธุ์ขะสอ 62 เป็นข้าวเจ้าไวต่อช่วงแสง ให้ผลผลิตสูงในสภาพนาที่สูง ที่ความสูง 1,000-1,200 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ต้านทานต่อโรคใบไหม้ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

      ข้าวเจ้าพันธุ์เม็ดฝ้าย 62 เป็นข้าวเจ้าไวต่อช่วงแสง มีคุณสมบัติป้องกันการกระจายของเชื้อแบคทีเรียติดเชื้อ เป็นสารที่ป้องกันอนุมูลอิสระและการขยายตัวของเซลล์มะเร็ง เหมาะปลูกในภาคใต้ และ

      ข้าวเจ้าพันธุ์หอมใบเตย 62 เป็นข้าวเจ้าไวต่อช่วงแสง สีได้ข้าวเต็มเมล็ด เป็นข้าวอมิโลสตํ่า ข้าวสวยสีขาวนวลนุ่มเหนียว มีกลิ่นหอม เหมาะสำหรับพื้นที่นาน้ำฝนในเขตภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางเป็นข้าวคุณภาพดี