กรมป่าไม้เดินหน้า"ปลูกไม้มีค่า"-เปิดลงทะเบียนผ่านแอพฯ E-Tree

    กรุงเทพฯ - นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เปิดเผยว่า ตามที่ได้มีการประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา แก้ไขพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 7 เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2562 โดยไม้หวงห้ามทุกชนิดในที่ดินกรรมสิทธิ์ของประชาชนที่ครอบครองสามารถตัด นำไปใช้สอย หรือเพื่อค้าขายได้อย่างถูกกฎหมาย เช่น ไม้สัก ไม้ยางนา ไม้พะยูง ฯลฯ ดังนั้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเกี่ยวกับการปลูก ตัด เคลื่อนย้ายไม้ ขายไม้ และรับรองไม้ โดยเฉพาะที่ดินกรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครองตามประมวลกฏหมายที่ดินได้แก่ นส3 นส3ก โฉนด และ สค1 กรมป่าไม้ จึงได้พัฒนาระบบการลงทะเบียนไม้มีค่า ภายใต้ชื่อ แอพพลิเคชั่น อี-ทรี (E-Tree) เพื่อให้ประชาชนที่สนใจสมัครลงทะเบียน ซึ่งระบบนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ด้านการแสดงสิทธิการครอบครองไม้ที่ถูกต้อง เป็นฐานข้อมูลปริมาณไม้มีค่าแต่ละชนิดสำหรับเชื่อมโยงระหว่างผู้ปลูก และผู้ซื้อ ผ่านระบบออนไลน์ซึ่งใช้งานง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน 

      โดยกรมป่าไม้ ได้เปิดให้ประชาชนผู้สนใจลงทะเบียนได้ เมื่อวันจันทร์ 22 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ส่วนท่านที่สนใจแต่ยังไม่ได้ลงทะเบียน สามารถสมัครได้ที่เว็ปไซต์กรมป่าไม้ หรือติดต่อเจ้าหน้าที่สังกัดกรมป่าไม้ในพื้นที่ทั่วประเทศช่วยอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียน อีกทั้ง ได้เปิดสายด่วน กรมป่าไม้ 1310 ต่อ 3 บริการให้คำปรึกษาการลงทะเบียนไม้มีค่าในที่ดินกรรมสิทธิ์ ข้อสงสัยเกี่ยวกับกฏหมายป่าไม้ การขอรับกล้าไม้ และข้อสงสัยอื่นๆไปพร้อมกันด้วย ในวัน เวลาราชการ ตั้งแต่ 8.30 น.-16.30 น