ปตท.ชวนชมทุ่งทิวลิปหลากสี : นวัตกรรมสุดอลังจากพลังงานเหลือใช้

 

 

    ระยอง 6 เม.ย.-นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท.กล่าวถึงการจัดงาน "มหัศจรรย์ไม้เมืองหนาว ครั้งที่ 8 : ทิวลิปบานที่ระยอง" ณ สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จ.ระยอง ระหว่างวันที่ 6-21 เมษายน 2562 ว่าปีนี้จัดภายใต้แนวคิด “The Charming of Wonder Village" มนต์เสน่ห์หมู่บ้าน ในฝัน ท่ามกลางทุ่งทิวลิปและดอกไม้เมืองหนาวอันสวยงามตระการตา หนึ่งในโครงการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0 เพื่อพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor of Innovation, EECi) ให้เป็นเมืองนวัตกรรมใหม่ที่ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม เพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมไทย 

     ทั้งนี้ ศักยภาพของโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง จะเป็นกำลังสำคัญในการผลักดันความเจริญทางเศรษฐกิจ ด้วยการสร้างคุณค่าให้กับพลังงานเหลือใช้ ซึ่งเป็นพลังงานความเย็นผลพลอยได้จากกระบวน การเปลี่ยนสถานะแอลเอ็นจีให้เป็นก๊าซ มาใช้สร้างความเย็นให้กับโรงเรือนเพาะปลูกพันธุ์ไม้ ผลไม้เมืองหนาว รวมถึงการนำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ได้จากการแยกก๊าซธรรมชาติมาเร่งการเจริญเติบโตของพืช อีกทั้ง ผลิตเป็นน้ำแข็งแห้งสำหรับการทำฝนเทียม สนับสนุนกรมฝนหลวงและการบินเกษตรในโครงการฝนหลวง รวมทั้งการปฏิบัติงานในภัยพิบัติต่างๆ มาแล้วกว่า 21 ปี 

     สำหรับความพิเศษของนวัตกรรมที่ ปตท.ได้พัฒนาเพิ่มเติมจากทุกปีที่ผ่านมา คือใช้เทคโนโลยี IFV (Intermediate Fluid Vaporizer) ที่ดึงพลังงานความเย็นจากการเปลี่ยนสถานะ LNG ในการผลิตน้ำเย็นมาใช้ควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนเพาะปลูก จึงทำให้ปีนี้ ปตท. นำความงดงามของดอกทิวลิปหลากสีสันและดอกไม้นานาพันธุ์มาจัดวางกว่า 120,000 ดอก โดยผู้เข้าเยี่ยมชมจะได้สัมผัสปรากฏการณ์ใหม่กับจุดไฮไลท์ภายในสวนดอกไม้เมืองหนาว อาทิ จุด Rocky Gateway กับทางเดินในบรรยากาศอุโมงค์หินนำทางทะลุผ่านสู่เมืองกลางหุบเขา จุด Reflection of Light มุมสะท้อนผิวน้ำพร้อมวิวสวนสวยและบ้านบนเขากลับหัว และจุด Miracle Bridge กับความมหัศจรรย์แห่งสะพานกระจกใสที่มองเห็นทะลุทุ่งทิวลิปสุดอลังการด้านล่าง 

      นอกจากนี้ ยังมีการแสดงแสงสีจากบ้านบนเนินเขายามค่ำคืน ดอกไม้ไฟ LED เรืองแสงท่ามกลางดอกไม้เปลี่ยนสีกับบรรยากาศสุดอลังการ พร้อมศิลปินนักร้องชั้นนำ กิจกรรมบนเวที อาทิ การแสดงหุ่นมือ ตัวตลกโบโซ่ วาดภาพระบายสี เวิร์กชอปการสอนจัดต้นไม้จากสมาคมไม้ดอกภาคตะวันออก ช็อป ชม ชิม สินค้ามากมายจากวิสาหกิจชุมชนและสินค้า OTOP ปิดท้ายด้วยการสรงน้ำพระ สืบสานประเพณีสงกรานต์อันดีงามของไทย เสริมสิริมงคลให้กับผู้มาร่วมงาน 

      สำหรับค่าเข้าชมท่านละ 40 บาท รายได้จากการจำหน่ายบัตร ปตท.จะบริจาคให้กับกองทุนสนับสนุนการจัดบริการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและพิการ เมืองมาบตาพุด โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ