คาดปีนี้ผลไม้ 4 ชนิดภาคตะวันออก เพิ่มขึ้นร้อยละ 33

 

         นายฉันทานนท์ วรรณเขจร รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ผลไม้ภาคตะวันออกปี 2562 ในพื้นที่ 3 จังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด จำนวน 4 ชนิด ได้แก่ ทุเรียน มังคุด เงาะ และลองกอง มีผลผลิตรวมกัน 886,535 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่มีจำนวน 667,025 ตัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 32.91 โดยผลผลิตออกมากช่วงกลางเดือนเมษายนต่อเนื่องถึงกลางเดือนพฤษภาคม

         "มังคุดเพิ่มขึ้นมากที่สุดอยู่ที่ร้อยละ 144.11 เนื่องจากสภาพอากาศเอื้ออำนวยต้นมังคุดมีเวลาพักสะสมอาหารนานจึงออกดอกติดผลมากปีนี้ ต่างจากปี 2561 ที่ติดผลน้อยมาก โดยปี 2561 ผลผลิตลดลงจากปี 2560 ถึงร้อยละ 52.12 รองลงมา ได้แก่ ลองกองเพิ่มขึ้นร้อยละ 24.35 ทุเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.69  และเงาะเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.31"

 

         สำหรับสาเหตุที่ผลผลิตต่อไร่ของผลไม้ทั้ง 4 ชนิดเพิ่มขึ้น เนื่องจากสภาพอากาศเอื้ออำนวย ประกอบกับปีที่ผ่านมาไม้ผลบางชนิดไม่ติดผลและผลผลิตน้อย ทำให้มีเวลาพักต้นสะสมอาหารต้นสมบูรณ์ขึ้นส่วนหนึ่ง โดยเฉพาะผลผลิตต่อไร่ของมังคุด และลองกอง มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมาก เนื่องจากปีที่ผ่านมาติดดอกออกผลน้อย จึงคาดว่าต้นมังคุดได้พักสะสมอาหารเป็นระยะเวลานาน อีกทั้งปลายปี 2561 สภาพอากาศมีความเหมาะสมกระตุ้นให้ไม้ผล ทั้งทุเรียน มังคุด เงาะ สามารถติดดอกออกผลได้มากเพิ่มยิ่งขึ้น

 

dogshow