สอน.กำชับเผาอ้อยก่อนตัดระวัง!ติดคุก : ปิดหีบทุกโรงงานภายใน 30 เม.ย.62

 

 

    รุงเทพฯ 3 เม.ย.-นางวรวรรณ ชิตอรุณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) เปิดเผยถึงสถานการณ์การผลิตอ้อยฤดูการผลิตปี 2561/2562 ว่า ปีนี้มีโรงงานน้ำตาลทรายเปิดหีบอ้อย 55 โรงงาน ปริมาณผลผลิตอ้อยเข้าหีบถึงวันที่ 1 เมษายน 2562 มีจำนวน 126.14 ล้านตัน ขณะนี้โรงงานน้ำตาลทรายปิดหีบแล้ว 24 โรงงาน และจะปิดหีบวันที่ 11 เมษายน อีก 22 โรงงาน ทั้งนี้ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์วันที่ 11-17 เมษายนนี้ โรงงานน้ำตาลทุกโรงงานจะหยุดหีบอ้อยชั่วคราว เพื่อลดปัญหาด้านการจราจร และเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชน โดยจะมีโรงงานอีกเพียง 9 โรงงาน ที่เปิดหีบอีกครั้ง ในวันที่ 18 เมษายน 2562 ซึ่งคาดว่าจะปิดหีบทุกโรงงานภายในวันที่ 30 เมษายน 2562 ปัจจุบันมีปริมาณอ้อยคงเหลือประมาณ 1.5 ล้านตัน

      ส่วนปัญหาหมอกควันและค่าฝุ่นละอองเกินระดับมาตรฐานใน 9 พื้นที่จังหวัดภาคเหนือ ขณะนี้ได้ส่งผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนและนักท่องเที่ยว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จึงได้กำชับให้หน่วยงานราชการทำงานแบบบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนร่วมกันแก้ไขปัญหา โดยการทำงานในพื้นที่ ขอให้ระดมเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน รวมทั้งอาสาสมัครลงพื้นที่ตรวจสอบและปราบปรามการลักลอบเผา หากผู้ใดกระทำความผิดให้จับกุม โดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด

      ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) ได้มีหนังสือแจ้งไปยังสมาคมชาวไร่อ้อย และโรงงานน้ำตาลให้กำชับชาวไร่อ้อย งดการเผาอ้อยก่อนตัดส่งโรงงานน้ำตาล หากมีการเผาอ้อยในกรณีใดก็ตามถือเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 220 วรรคแรก ผู้ใดกระทำให้เกิดเพลิงไหม้แก่วัตถุใดๆ แม้เป็นของตนเอง จนน่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลอื่นหรือทรัพย์ของผู้อื่น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี และปรับไม่เกิน 14,000 บาท และมาตรา 25 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 การกระทำใดๆ อันเป็นเหตุให้เกิดกลิ่น แสง รังสี ความร้อน สิ่งมีพิษ ความสั่นสะเทือน ฝุ่น ละออง เขม่า เถ้า หรือกรณีอื่นใด จนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

      นอกจากนี้ สอน.ได้สั่งการให้นายสมพล โนดไธสง รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ลงพื้นที่ติดตามร่วมกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 4 รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยว ข้องทุกภาคส่วนเข้มงวดกวดขัน ตรวจสอบ เฝ้าระวังการเผาอ้อยก่อนตัดส่งโรงงานน้ำตาลอย่างต่อเนื่อง และหากพี่น้องประชาชนพบเห็นการเผาอ้อยไม่ว่ากรณีใดๆ สามารถแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อเข้าดำเนินการตามกฎหมายต่อไป