ทูตเกษตร UN FAO หารือ "เลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน-ซีพีเอฟ อิ่ม สุข ปลูกอนาคต"
  • 19 มีนาคม 2019 at 12:48
  • 276
  • 0

         ดร.ธนวรรษ เทียนสิน อัครราชทูต (ฝ่ายเกษตร) ผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ กรุงโรม (FAO, IFAD, WFP) และผู้อำนวยการสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ณ กรุงโรม ร่วมหารือกับ นายสุปรี เบ้าสิงห์สวย กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท และนายสุธี สมุทระประภูต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักบริหารและส่งเสริมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เกี่ยวกับบทบาทของซีพีเอฟในการสนับสนุน โครงการ "เลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน" และ โครงการ "ซีพีเอฟ อิ่ม สุข ปลูกอนาคต" รวมทั้งแนวทางการพัฒนาภาคเกษตรของไทย ตลอดจนความร่วมมือของบริษัทกับองค์กรสากล ณ อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ สีลม

 

AD BANNER HEAD