"เมล็ดข้าวพันธุ์ดี"ยี่ห้อกรมการข้าว : ติดต่อสอบถามที่ 23+1 ศูนย์ฯทั่วไทย
  • 19 มีนาคม 2019 at 09:26
  • 397
  • 0

   องเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แจงราคา ปริมาณเมล็ดพันธุ์ข้าวหลากหลายสายพันธุ์ซึ่งมีคุณภาพสูงและได้รับความนิยม รวมทั้งสถานที่จำหน่าย เพื่อประโยชน์แก่พี่น้องเกษตรกรที่ประกอบอาชีพทำนาและสนใจในเมล็ดพันธุ์เพื่อนำไปเพาะปลูกในฤดูกาลผลิตต่อๆไป 

     เริ่มจาก ราคาจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ (ไม่รวมค่าขนส่ง) กองเมล็ดพันธุ์ข้าวแจง ณ วันที่ 13 มีนาคม 2562 ดังนี้ 

     1.ข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสงทุกพันธุ์ ชั้นพันธุ์ขยายราคา 16 บาท/กิโลกรัม (ยกเว้นปทุมธานี 1) ,ชั้นพันธุ์จำหน่ายราคา 15 บาท/กิโลกรัม 

     2.ปทุมธานี 1 ชั้นพันธุ์ขยาย ราคา 17 บาท/กิโลกรัม ,ชั้นพันธุ์จำหน่าย ราคา 16 บาท/กิโลกรัม 

     3.กข43 ชั้นพันธุ์ขยาย ราคา 20 บาท/กิโลกรัม, ชั้นพันธุ์จำหน่าย ราคา 19 บาท/กิโลกรัม    

     4.ข้าวเจ้าไวต่อช่วงแสงทุกพันธุ์ ชั้นพันธุ์ขยาย ราคา 21 บาท/กิโลกรัม ,ชั้นพันธุ์จำหน่าย ราคา  20 บาท/กิโลกรัม 

     5.ข้าวเหนียวทุกพันธุ์ ชั้นพันธุ์ขยาย ราคา 21 บาท/กิโลกรัม,ชั้นพันธุ์จำหน่าย ราคา 20 บาท/กิโลกรัม 

     6.ขาวดอกมะลิ 105 และ กข15 ชั้นพันธุ์ขยาย ราคา 26 บาท/กิโลกรัม ,ชั้นพันธุ์จำหน่าย ราคา  25 บาท/กิโลกรัม 

     7.สังข์หยดพัทลุง ชั้นพันธุ์ขยาย ราคา 25 บาท/กิโลกรัม, ชั้นพันธุ์จำหน่าย ราคา 24 บาท/กิโลกรัม 

     8.ข้าวอินทรีย์ทุกพันธุ์ ชั้นพันธุ์ขยาย ราคา 29 บาท/กิโลกรัม, ชั้นพันธุ์จำหน่าย ราคา 29 บาท/กิโลกรัม และ

     9.ถั่วเขียวทุกพันธุ์ ชั้นพันธุ์จำหน่าย ราคา 40 บาท/กิโลกรัม

     เกษตรกรที่สนใจ ติดต่อขอซื้อ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ทั้ง 23+1 แห่งทั่วประเทศ ดังรายละเอียดด้านล่าง

     2.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง โทร.054-218865,054-356395 (Fax. 054-356396)

     3.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ โทร.053-114062,053-431752 (Fax. 053-114061)

     4.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา โทร.054-411004 (Fax.054-410951) 

     5.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โทร.055-710014,055-710015 (Fax. 055-710014, 055-710015)

     6.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ โทร.054-654661 (Fax. 054-654537)

     7.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย โทร.055-601017 (Fax. 055-601015)

     8.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ โทร.056-325111,056-325112 (Fax. 056-325111 , 056-802644)

     9.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา โทร.044-920240,044-920241 (Fax. 044-920240, 044-920241)

   10.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี โทร.045-312592 (Fax. 045-311051)

   11.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด โทร.043-569114 (Fax. 043-569587)

   12.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี โทร.042-237089,042-237090 (Fax. 042-237091)

   13.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ โทร.043-873161,043-873164 (Fax. 043-873162)

   14.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ โทร.044-042557,044-042558, 044-042559, 044-042560 (Fax. 044-042560 ต่อ 102)

   15.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น โทร.043-379252,043-379253 (Fax. 043-379253 ต่อ 07)

   16.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร โทร.042-728516,042-728518, 042-728519 (Fax. 042-728517, 042-728516)

   17.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง โทร.074-840103 (Fax. 074-840104)

   18.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฏร์ธานี โทร.077-259429 (Fax. 077-259032)

   19.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี โทร.073-330890  (Fax. 073-330893)

   20.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี โทร.038-209202 (Fax. 032-370273)

   21.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี โทร.032-711142 (Fax. 032-370273)

   22.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท โทร.056-431372,056-431373 (Fax. 056-431371)

   23.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี โทร.036-499224 (Fax. 036-499225)

     ในส่วนกรุงเทพมหานคร สอบถามที่กองเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว โทร.02-5614229 (Fax. 02-5613794)

     ทั้งนี้ ท่านสามารถตรวจสอบราคา ปริมาณเมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย ซึ่งกองเมล็ดพันธุ์ข้าว อัพเดทข้อมูลเป็นรายสัปดาห์ ได้ที่ http://brs.ricethailand.go.th/index.php/2016-07-22-09-03-05