กรมข้าวคุมเข้มร้าน-ย้งเมล็ดพันธู์/ป้องชาวนาได้สินค้าไม่ดี/แนะปลูกพันธุ์รับรองแล้ว

    กรุงเทพฯ-นายประสงค์ ประไพตระกูล รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า มีความกังวลว่าชาวนาอาจได้รับเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีการปลอมปนไม่มีคุณภาพ เพราะส่วนใหญ่ยังสับสนระหว่างข้าวพันธุ์จัสมิน 85 สายพันธุ์ของประเทศเวียดนามกับข้าวหอมพวงของไทย ที่มีลักษณะทางทางกายภาพใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ ปัจจุบันพบว่าชาวนาบางส่วน จ.นครสวรรค์ หันปลูกข้าวพันธุ์จัสมิน 85 ยังไม่มีการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว โดยระหว่างนี้นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ได้สั่งการให้ตรวจสอบทางพันธุกรรม หรือดีเอ็นเอข้าวอย่างชัดเจน

 

 

     ดังนั้น จึงได้ทำหนังสือถึงกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ให้ช่วยขอความร่วมมือโรงสีและย้งที่จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวช่วยดูคุณภาพข้าว เพื่อชาวนานำไปปลูกจะได้เมล็ดข้าวที่มีมาตรฐาน เพราะได้รับรายงานในพื้นที่ว่าร้านจำหน่ายนำเมล็ดพันธุ์ข้าวจัสมิน 85 ใส่ถุงขายและมีฉลากติดว่าเป็นอาหารนก ซึ่งกรมการข้าวห่วงว่าชาวนาจะได้รับเมล็ดพันธุ์ข้าวปลอมปนไปปลูก โดยยังไม่ทราบแหล่งที่มาของเมล็ดพันธุ์

     นายประสงค์ กล่าวว่า ขณะนี้กรมการข้าวได้พัฒนาปรับปรุงพันธุ์ข้าวพื้นนุ่มสายพันธุ์ใหม่ๆ หลากหลายพันธุ์ให้ชาวนาเลือก เช่น พันธุ์ กข 79 ที่มีความทนต่อโรคและได้ผลผลิตมากถึง 1.2 ตันต่อไร่ รวมทั้งมีราคาดีตลาดในประเทศและต่างประเทศต้องการ ทั้งได้ผลผลิตดีกว่าข้าวพันธุ์จัสมิน 85

     "สถานการณ์ปัจจุบันที่ตลาดมีความต้องการข้าวพื้นนุ่มเพื่อการบริโภคและส่งออกต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศจีน ฮ่องกง และตลาดอาเซียน เช่น อินโดนีเซีย สิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เนื่องจากเป็นข้าวที่มีความนุ่ม ราคาถูกกว่าข้าวหอมมะลิ ขณะที่การผลิตข้าวพื้นนุ่มในไทยนั้นยังมีการปลูกในพื้นที่ไม่มาก และปลูกอย่างกระจัดกระจาย โดยมีพันธุ์ที่รับรองแล้วให้เลือกเพาะปลูก เช่น กข 21 ปทุมธานี 1 กข 43 กข 47 กข 53  กข71 เป็นต้น แต่ส่วนใหญ่ยังมีข้อจำกัดทางลักษณะบางประการ เช่น ไม่ทนทานต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและโรคไหม้"

     ดังนั้น เพื่อให้เกษตรกรมีพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพดีสอดคล้องกับความต้องการของตลาดกรมการข้าวจึงได้วิจัยข้าวเจ้าพื้นนุ่มไม่ไวต่อช่วงแสงพันธุ์ใหม่ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับชาวนาและเพิ่มโอกาสการแข่งขันให้กับผู้ส่งออกข้าวเพื่อทำตลาดในต่างประเทศ.