กรมการข้าวหนุนผลิตข้าว กข 43 : ลงพื้นที่ถ่ายทอดความรู้-เทคโนโลยีเชื่อมโยงตลาด

    

    พระนครศรีอยุธยา - เมื่อเร็วๆนี้ นายประสงค์ ประไพตระกูล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการข้าว พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ร่วมเป็นประธานเปิดงาน “รณรงค์ส่งเสริมการผลิตและตลาดข้าวเพื่อสุขภาพ พันธุ์ กข 43”ายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2562 ณ ศูนย์ปราชญ์เกษตร ต.ช้างใหญ่ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา มีนายศุกร์วิบูล ปิ่นนิกร ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวต้อนรับ นายวุฒิพงศ์ กะสินัง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดฯ กล่าววัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อมุ่งถ่ายทอดความรู้ เรื่องเทคโนโลยีการผลิตและการตลาดข้าวพันธุ์ กข43 รวมทั้งเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านเทคโนโลยีการผลิต การเชื่อมโยงตลาดข้าวพันธุ์ กข43 แก่เกษตรกรในพื้นที่ เพื่อนำไปปรับใช้ในแปลงนาของกลุ่มต่อไป