"พาณิชย์" เตรียมนำเอกชนบินเจรจาจับคู่ธุรกิจข้าวสิงคโปร์และฮ่องกง

 

 

         น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เผยว่า กรมการค้าต่างประเทศมีกำหนดนำคณะผู้แทนการค้าเดินทางไปจัดกิจกรรมเชื่อมโยงตลาดข้าวและผลิตภัณฑ์นวัตกรรมข้าวไทย  ประเทศสิงคโปร์และฮ่องกง ระหว่างวันที่ 17 - 22 มีนาคม 2562 โดยจะนำผู้ประกอบการข้าวไทย อาทิ กลุ่มสหกรณ์/วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นวัตกรรมข้าวไทย ไปจับคู่ธุรกิจกับผู้นำเข้าที่มีศักยภาพของสิงคโปร์และฮ่องกง เพื่อสร้างโอกาสขยายช่องทางการค้าข้าวไทยและผลิตภัณฑ์นวัตกรรมข้าวไทยให้สามารถเข้าสู่ตลาดดังกล่าวได้โดยตรง ซึ่งการเดินทางครั้งนี้ได้นำข้าวไทยและผลิตภัณฑ์นวัตกรรมข้าวไทยเข้าร่วมจัดแสดง เพื่อสร้างการตระหนักรู้ในเรื่องภาพลักษณ์และคุณสมบัติที่ดีของข้าวไทย รวมทั้งแสดงถึงศักยภาพของผู้ประกอบการไทยในการนำนวัตกรรมมาต่อยอด เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวไทยอีกด้วย

         ทั้งนี้ สิงคโปร์และฮ่องกงเป็นตลาดนำเข้าข้าวที่มีศักยภาพ มีกำลังซื้อสูง โดยข้าวไทยสามารถครองตลาดเป็นอันดับ 1 ทั้งในตลาดสิงคโปร์และฮ่องกง ประกอบกับผู้บริโภคทั้ง 2 ประเทศให้ความสำคัญต่อการรักษาสุขภาพมากขึ้น ซึ่งข้าวไทยสามารถเป็นทางเลือกและตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มผู้รักสุขภาพได้เป็นอย่างดี เนื่องจากข้าวไทยมีหลายพันธุ์ที่ให้คุณค่าทางโภชนาการสูง เช่น ข้าวกล้อง ข้าวไรซ์เบอร์รี่ และล่าสุดยังมีข้าว กข 43 ซึ่งรัฐบาลให้การส่งเสริมประชาสัมพันธ์เข้าสู่ตลาดต่างประเทศขณะนี้ รวมทั้งมีนโยบายส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ เพื่อรองรับความต้องการผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับสินค้าที่มีความปลอดภัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไม่ใช้สารเคมีอีกด้วย

 

         สถิติการส่งออกปี 2561 ไทยส่งออกข้าวไปฮ่องกงปริมาณ 0.18 ล้านตัน มูลค่า 6,272 ล้านบาท ปริมาณลดลงจากปีก่อน ร้อยละ 15.74 แต่มูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ  16.67 ส่วนการส่งออกไปสิงคโปร์ มีปริมาณ 100,000 ตัน มูลค่า 3,290 ล้านบาท ปริมาณลดลงจากปีก่อนร้อยละ  15.40 แต่มูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.82 ซึ่งหวังว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้จะช่วยกระตุ้นยอดขายข้าวไทยและผลิตภัณฑ์นวัตกรรมข้าวไทยได้เป็นอย่างดี และปีนี้กระทรวงพาณิชย์ยังคาดการณ์ว่าน่าจะส่งออกข้าวไทยไม่น้อยกว่า 10 ล้านตัน แต่จากหลายสาเหตุที่เกิดขึ้นขณะนี้หลายประเทศคู่ค้ามีการเก็บสตอกข้าวมากขึ้น ปัญหาค่าเงินบาท และอีกหลายสาเหตุ ซึ่งทั้งภาครัฐและผู้ส่งออกข้าวอยู่ระหว่างทบทวนตัวเลขส่งออกข้าวไทยปีนี้ใหม่และเกิดความชัดเจนขึ้น และกระทรวงพาณิชย์อยู่ระหว่างจัดทำแผนประชาสัมพันธ์ด้วยการแปลภาษาในสื่อถึง 7 ภาษาที่จะใช้สื่อข้อดีของการบริโภคข้าวไทยแต่ละประเภทให้ชัดเจนและเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคมากขึ้น

 

ADS. home