ซีพีเอฟ มีนบุรี ร่วมกับ ชุมชน รวมพลังรักษาคลอง
  • 2 March 2019 at 23:02
  • 649
  • 0

         ผู้บริหาร และพนักงานจิตอาสา โรงงานแปรรูปเนื้อไก่ และโรงงานอาหารแปรรูปมีนบุรี 1 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ รวมพลังกับหน่วยงานราชการ ทหาร และชุมชน บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาดถนน ทางเดิน และปรับปรุงทัศนียภาพ ณ ชุมชนทองสงวน มีนบุรี ภายใต้ "โครงการสารวัตรรักษ์คลอง (คลองไผ่ผี)" ซึ่งจัดขึ้นเป็นที่ 5 ติดต่อกัน