ขอนแก่นจัดประกวด "โคอเมริกันบราห์มัน" ในงานเกษตรภาคอีสาน

         ที่อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิด การประกวดโคอเมริกันบราห์มัน ครั้งที่ 2 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ซึ่งจัดโดย กรมปศุสัตว์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และกลุ่มผู้เลี้ยงโคอเมริกันบราห์มัน พร้อมได้รับเกียรติจากเจ้าของฟาร์มโคอเมริกันบราห์มันจากรัฐฟลอริดา และจากรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา มาเป็นกรรมการตัดสิน

         สำหรับบรรยากาศในงานมีประชาชนและกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเข้ามาชมและร่วมลุ้นการการประกวดผลรางวัลกันอย่างคึกคัก เนื่องจากมีกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อพันธุ์อเมริกันบราห์มัน จากทั่วประเทศ นำโคเข้าร่วมประกวดกว่าทั้งหมด 11 ประเภท ทั้งประเภทลูกผสมเมืองหนาว ลูกผสมพันธุ์พื้นเมือง โคเนื้ออเมริกันบราห์มันพันธุ์แท้สีเทา สีแดง แบ่งตามอายุของโค พร้อมทั้งนำโคมาร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้กับประชาชนอีกด้วย