สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย หวั่นเงินบาทแข็งกระทบส่งออกข้าวปี 62

         ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เชื่อว่าการส่งออกข้าวปีนี้ไม่สดใสเนื่องจากเงินบาทที่แข็งค่ามากกว่าคู่แข่งร้อยละ 2.28 เมื่อเทียบกับเงินดองของเวียดนามที่แข็งค่าเพียงร้อยละ 0.05 ทำให้ราคาข้าวไทยแพงกว่าคู่แข่ง โดยราคาข้าวขาว 5 เปอร์เซ็นต์ของไทยอยู่ที่ 390-395 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ขณะที่เวียดนามอยู่ที่ 340 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ถือว่าห่างกันพอสมควร
         คาดว่าปีนี้ไทยจะส่งออกได้เพียง 9.5 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 4,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 155,000 ล้านบาท ขณะที่เมื่อเทียบกับปี 2561 ไทยส่งออกข้าวในปริมาณทั้งสิ้น 11.09 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 5 เมื่อเที่ยบกับปี 2560 แต่เมื่อคิดเป็นมูลค่าสูงขึ้นร้อยละ 8.3 หรือมีมูลค่า 5,619 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยในส่วนปริมาณส่งออกข้าวไทยปีนี้ลดลงทั้งข้าวขาว ข้าวนึ่ง และข้าวหอมมะลิไทยรวมกันเกินกว่า 1 ล้านตัน

         "เป็นสิ่งที่ภาคเอกชนหนักใจอย่างมาก และอยากให้หน่วยงานภาครัฐเข้ามาดูแลปัญหาเงินบาทไม่ให้แข็งค่ามากเกินไป แม้จะทำประกันความเสี่ยงก็ไม่ได้ช่วยมากนัก จึงอยากฝากให้ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ดูแลเงินบาทไม่ควรจะแข็งค่ามากจนเกินไป ขณะเดียวกัน รัฐบาลควรจะต้องจัดทำแผนยุทธศาสตร์ข้าวไทยให้มีการปรับแผนรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ภาครัฐจะต้องเปิดกว้างให้โอกาสภาคเอกชนทั้งเกษตรกรชาวนา โรงสีข้าวและผู้ส่งออกข้าวไทยเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ข้าวไทยระยะยาว" นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าว