ยกระดับมาตรฐาน "พาณิชย์ลำพูน" ดันสินค้าในจังหวัดให้ได้ตรา "ลำพูน แบรนด์"

         นายเมธี บัวพึ่ง พาณิชย์จังหวัดลำพูน เผยว่า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน ได้จัดประชุมเพื่อพิจารณาต่ออายุเครื่องหมายบริการสินค้าจังหวัดลำพูน (ลำพูน แบรนด์) ให้กับผู้ประกอบการจำนวน 3 ราย ประกอบด้วย 1.นานาเฮิร์บ ผลิตภัณฑ์น้ำมันนวดผิวกายเมล็ดลำไย สบู่สมุนไพรหม่อนไหม 2.นางจำปา อุตม์ดง ผลิตภัณฑ์ปลาส้มสมุนไพร และ 3.วิสาหกิจชุมชนแปรรูปลำไยเนื้อสีทอง ผลิตภัณฑ์ลำไยเนื้อสีทอง และผลไม้อบแห้ง ซึ่งถือเป็นผู้ผลิตสินค้าที่มีแหล่งผลิตในจังหวัดลำพูน เป็นสินค้าที่มีคุณภาพและ มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ บ่งบอกถึงเอกลักษณ์หรือวัฒนธรรมของจังหวัด หรือวัฒนธรรมล้านนาได้เป็นอย่างดี
         อย่างไรก็ตาม สำนักงานฯ ยังได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบกระบวนการผลิตของผู้ที่สมัครขอใช้ตราลำพูน แบรนด์อีก 3 ราย ได้แก่ 1.วิสาหกิจชุมชนสหกรณ์ไวน์อุโมงค์ลำพูน ผลิตภัณฑ์ไวน์ที่ทำจากผลไม้ 2.บริษัท วีทิพย์อุตสาหกรรม จำกัด ผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มสุกี้ น้ำจิ้มซีฟู้ด น้ำจิ้มแจ่ว และ 3.น้ำพริกหนุ่มแม่ศรีนวล ผลิตภัณฑ์จากน้ำพริกหนุ่ม แคบหมู ไส้อั่ว ซึ่งหากผ่านเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนด ก็จะอนุมัติให้ใช้ตราลำพูน แบรนด์ต่อไป

         "สำนักงานฯ จะผลักดันสินค้าจากผู้ประกอบการเหล่านี้ให้เป็นที่รู้จัก และเป็นที่ยอมรับ ทั้งตลาดภายในจังหวัดและผลักดันให้มีการส่งไปจำหน่ายในพื้นที่อื่นๆ เพิ่มขึ้น รวมทั้งจะผลักดันให้เป็นสินค้าที่ต้องซื้อเป็นของฝาก จากการที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดด้วย ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการ และผลักดันให้สินค้าลำพูน แบรนด์เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น" นายเมธี กล่าว
         สำหรับการพัฒนาสินค้าในจังหวัดให้ได้รับตรา "ลำพูน แบรนด์" เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ที่ต้องการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร ผู้ประกอบการชุมชน ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของสินค้า และจะเข้าไปช่วยเหลือในการทำตลาด ทั้งตลาดในประเทศและผลักดันออกสู่ตลาดต่างประเทศตามนโยบาย Local to Global