แม็คโคร ร่วมฟื้นฟูร้านโชห่วยที่ได้รับผลกระทบจากพายุปาบึก
  • 22 มกราคม 2019 at 14:35
  • 95
  • 0

         บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) โดยมี คุณสรวิทย์ จิตรธรรม ผู้จัดการเขต 4 นำทีมงานแม็คโครมิตรแท้โชห่วย พร้อมด้วยพนักงานแม็คโครจิตอาสาสาขานครศรีธรรมราชและสาขาทุ่งสง เดินสายลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประกอบการร้านโชห่วย ซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากพายุปาบึก เพื่อช่วยให้ร้านโชห่วยที่ได้รับผลกระทบสามารถฟื้นตัวจากความเสียหายได้อย่างรวดเร็วและสามารถเปิดกิจการได้เร็วที่สุด โดยร่วมกันทำความสะอาดร้านค้า ช่วยจัดเรียงสินค้าใหม่ และมอบสินค้าให้กับร้าน โชห่วย เนื่องจากร้านโชห่วยมีความใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่มากที่สุด เป็นแหล่งกระจายสินค้าสู่ชุมชนและมีส่วนช่วยในการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง