ธ.ก.ส. พร้อมช่วยเหลือเกษตกรหลังประสบภัยพายุปาบึก

         จากเหตุการณ์พายุโซนร้อนปาบึกพัดขึ้นฝั่งทางภาคใต้ของประเทศไทย ส่งผลให้เกิดความเสียหายกับพื้นที่การเกษตร บ้านเรือน และทรัพย์สินของลูกค้าและประชาชนทั่วไปนั้น นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่า ได้กำชับให้ ธ.ก.ส.ในพื้นที่ดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยในกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน ให้พนักงานออกเยี่ยมเยียนให้กำลังใจลูกค้า นำเงินจากกองทุนบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบภัยธรรมชาติและภัยพิบัติของ ธ.ก.ส. ไปจัดหาถุงยังชีพเพื่อนำไปมอบให้เกษตรกรลูกค้าและประชาชนที่เดือดร้อน ให้การสนับสนุนศูนย์อพยพหรือจุดรวมพลต่าง ๆ ทั้งการจัดหาอาหาร น้ำดื่ม บริการสุขาเคลื่อนที่ เต็นท์สนาม และความช่วยเหลือด้านอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็น ค่าเช่าเรือ ค่าเช่ารถบรรทุก ค่าแรงงาน ฯลฯ
         เมื่อสถานการณ์คลี่คลายลงก็จะเร่งสำรวจความเสียหาย เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูหลังประสบภัย ทั้งการมอบเงินเพื่อสมทบทุนสร้างบ้านหลังใหม่ ซ่อมแซมทรัพย์สินของใช้จำเป็น ซ่อมแซมเครื่องจักรการเกษตร และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ
         "ส่วนความช่วยเหลือด้านภาระหนี้สินที่มีอยู่กับ ธ.ก.ส.ในกรณีที่เกษตรกรได้รับความเสียหายด้านการผลิตและส่งผลกระทบต่อรายได้ ธ.ก.ส.จะพิจารณาขยายระยะเวลาชำระหนี้ออกไป เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนตามความหนักเบาของผู้ประสบภัยทุกราย  ตลอดจนพิจารณาให้สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินและฟื้นฟูการประกอบอาชีพเป็นกรณีพิเศษต่อไป" นายอภิรมย์ กล่าว