หนาวรับปีใหม่ เตือนปลูก "หอมแดง-หอมหัวใหญ่" ระวังโรคระบาด

         กรมวิชาการเกษตร ได้เผยข้อมูลเตือนภัยการเกษตร ช่วงวันที่ 26 ธ.ค. 2561 - 1 ม.ค. 2562 ซึ่งคาดว่าจะมีอุณหภูมิลดต่ำลง รวมทั้งมีหมอกในตอนเช้า และมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง จากสภาพแวดล้อมเช่นนี้ พืชที่อาจเกิดผลกระทบได้แก่ หอมแดง และ หอมหัวใหญ่ ที่อยู่ในระยะเจริญเติบโตทางลำต้น โดยเตือนให้ระวัง โรคแอนแทรคโนส หรือโรคหอมเลื้อย หรือโรคหมานอน (เชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides)
         ทั้งนี้ อาการของโรคจะพบได้ที่ บนใบ กาบใบ หรือส่วนหัว โดยเริ่มแรกพบจุดฉ่ำน้ำขนาดดเล็ก สีเขียวหม่น ต่อมาขยายใหญ่เป็นแผลรูปกลมหรือรี เนื้อแผลยุบลงเล็กน้อย บนแผลมีหยดของเหลวสีชมพูอมส้ม เมื่อแห้งจะเห็นเป็นตุ่มเล็กๆ สีน้ำตาลดำ เรียงเป็นวงรีซ้อนกันหลายชั้น ถ้าแผลขยายใหญ่หรือหลายแผลมาชนกันจะทำให้หักพับ แห้งตาย หรือเน่าตายทั้งต้น ทำให้ผลผลิตลดลง หากเป็นโรคในระยะที่ต้นหอมยังไม่ลงหัว จะพบอาการต้นแคระแกร็น ใบบิดเป็นเกลียว ไม่ลงหัว ถ้าเป็นโรคในระยะที่ต้นหอมเริ่มลงหัว จะทำให้หัวลีบยาว บิดโค้งงอ ส่วนกาบใบที่อยู่บริเวณเหนือหัวหอม (คอหอม) มักยืดยาว มีระบบรากสั้นกว่าปกติ ทำให้ไม่ได้ผลผลิต

         สำหรับแนวทางป้องกันและแก้ไข มีดังนี้
         1. ตรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ เมื่อพบโรคในระยะเริ่มแรก พ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืช หากพบต้นที่เป็นโรครุนแรง ให้ถอนนำไปเผาทำลายนอกแปลง แล้วพ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืช โพรคลอราช 50% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 20 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรืออะซอกซีสโตรบิน 25% เอสซี อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ
ไดฟีโนโคนาโซล 25% อีซี อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ คาร์เบนดาซิม 50% เอสซี อัตรา 15 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร ชนิดใดชนิดหนึ่ง หากโรคยังคงระบาดควรพ่นซ้ำทุก 5 วัน แต่ไม่ควรเกิน 4 ครั้ง แล้วสลับพ่นด้วย แมนโคเซบ 80% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 40-50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร เพื่อป้องกันการดื้อยาของเชื้อสาเหตุโรค
         2. หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว จะต้องเก็บซากพืชที่เป็นโรคไปเผาทำลายนอกแปลงปลูกให้หมด เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งสะสมของเชื้อสาเหตุโรค
         3. ฤดูปลูกถัดไป ก่อนปลูกควรไถตากดิน 2-3 แดด ใส่ปูนขาว และปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์เพื่อปรับสภาพดิน
         4. ใช้ส่วนขยายพันธุ์ที่ปราศจากโรค โดยแช่หัวพันธุ์ หรือ ต้นกล้า ก่อนปลูกด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืช โพรคลอราช 50% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร นาน 15-20 นาที
         5. แปลงที่มีการระบาดของโรครุนแรง ควรปลูกพืชอื่นที่ไม่ใช่สกุลหอมกระเทียมสลับอย่างน้อย 2 ปี