ก.เกษตรฯ ร่วมประชุมอย่างไม่เป็นทางการ "ไทย-ลาว ครั้งที่ 3"

         กระทรวงเกษตรฯ ร่วมประชุมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการไทย-ลาว ครั้งที่ 3 สานสัมพันธ์ครบรอบ 70 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ลาว พร้อมสนับสนุนความร่วมมือด้านเกษตรระหว่างกัน
         จากการประชุมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการไทย-ลาว ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 13 - 14 ธ.ค. 2561 ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่ง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายบุนยัง วอละจิด ประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ ทำเนียบประธานประเทศ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งทั้งสองฝ่ายยืนยันความสัมพันธ์ที่แนบแน่นระหว่างกัน และยินดีที่จะร่วมกันเฉลิมฉลองการครบรอบ 70 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ลาว ในปี 2563  และในโอกาสนี้ ฝ่าย สปป. ลาว ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีและคณะ

         นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะรองโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดผยว่า เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. ที่ผ่านมา นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เข้าร่วมการประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการไทย-ลาว ครั้งที่ 3 ซึ่งในความร่วมมือด้านการเกษตร ทั้งสองฝ่ายยินดีสนับสนุนการดำเนินโครงการความร่วมมือด้านการเกษตร ตามมติที่ประชุมคณะทำงานร่วมด้านการเกษตร ไทย-ลาว ภายใต้บันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ แห่งสาธารณรัฐประชาชนลาว ว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตร
         นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ สปป.ลาว ได้หารือสองฝ่ายร่วมกันเกี่ยวกับการกระชับความร่วมมือด้านการเกษตร โดยฝ่าย สสป.ลาว ได้ขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดเจ้าหน้าที่เดินทางมาฝึกอบรมและบรรยายเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตร ในช่วงต้นปี 2562 ณ สปป.ลาว ด้วย
         ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ได้เข้าร่วมพิธีมอบความช่วยเหลือเหตุอุทกภัยในแขวงอัตตะปือเพิ่มเติมในระยะฟื้นฟู และพิธีมอบโครงการพัฒนาวิทยาลัยพลศึกษานครหลวงเวียงจันทน์ รวมทั้งร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาล สปป. ลาว จำนวน 7 ฉบับ อีกด้วย