"บอร์ด อภ." อนุมัติงบเร่งด่วน 10 ล้านบาท "ปลูกกัญชา" ปลายม.ค.62

         นพ.โสภณ เมฆธน ประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรม (บอร์ด อภ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมบอร์ด อภ. เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. ที่ผ่านมา มีวาระการพิจารณาเรื่องโครงการผลิตสารสกัดต้นแบบกัญชาทางการแพทย์ ซึ่งจากปัญหากัญชาของกลางที่ปนเปื้อนสารเคมีจนไม่สามารถนำมาใช้ทางการแพทย์ได้นั้น ที่ประชุมเห็นว่าจะต้องดำเนินการปลูกเอง โดยแบ่งเป็นการปลูกระยะเร่งด่วน ระยะการปลูกและผลิตสารสกัดในระดับกึ่งอุตสาหกรรม และการดำเนินการในระดับอุตสาหกรรม
         ทั้งนี้ ในระยะเร่งด่วน และระยะกึ่งอุตสาหกรรม ที่ประชุมบอร์ด อภ. เห็นชอบอนุมัติใช้งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วนปีงบประมาณ 2562 จำนวน 10 ล้านบาท ซึ่ง อภ.มีอยู่แล้ว ในการดำเนินการปรับปรุงและติดตั้งระบบเพาะปลูกกัญชา ซึ่งจะดำเนินการที่บริเวณชั้น 2 อาคารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ โรงงานผลิตยารังสิต คาดว่า อย่างเร็วคือปลาย ม.ค. 2562 หรืออย่างช้าก็ต้น ก.พ. 2562 ซึ่งต้องใช้เวลาในการปลูกแต่ละรอบประมาณ 10 สัปดาห์
         อีกทั้งยังเห็นชอบในการใช้งบลงทุนเพิ่มเติมกลางปี 2562 ในการปรับปรุงอาคารและติดตั้งระบบเพาะปลูกปรับปรุงพันธุ์กัญชาทางการแพทย์ รวมไปถึงค่าควบคุมงานและเรื่องความปลอดภัยตามมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จำนวนรวมเกือบ 130 ล้านบาท โดยจะทำหนังสือขอความเห็นชอบไปยังสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สภาพัฒน์ เพื่อขอความเห็นชอบเร็วที่สุด

         ในระยะที่ 3 หรือระดับอุตสาหกรรม ได้ให้ไปศึกษาความเป็นไปได้ในการทำระดับอุตสาหกรรม ซึ่ง อภ.มีพื้นที่ 1,500 ไร่ที่ อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี ถ้ามีความต้องการถึงระดับนี้เราก็จะได้เตรียมการ ซึ่งหากพิจารณากฎหมายยาเสพติดที่จะออกมาบังคับใช้ ในบทเฉพาะกาลจะให้เวลาดำเนินการ 5 ปี โดยไม่ให้ต่างชาติเข้ามาลงทุน โดยให้หน่วยงานรัฐหรือเอกชนที่ร่วมกับรัฐในการลงทุนดำเนินการเรื่องกัญชาทางการแพทย์ เพราะการสร้างโรงงานก็ต้องใช้เวลา 2-3 ปี กว่าจะปลูกและสกัดเป็นยาเพื่อให้ได้รายได้กลับเข้ามาต้องใช้เวลา ถ้าเปิดเลยให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนทันที เราก็ไม่ทันเขา
         ส่วนกรณีเรื่องคำขอสิทธิบัตรกัญชาจะเป็นปัญหาหรือไม่นั้น นพ.โสภณ กล่าวว่า อภ.ทำหนังสือส่งไปถามทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว แต่ยังไม่ได้รับคำตอบ แต่ที่เรายังต้องเดินหน้าต่อ เพราะว่ามิเช่นนั้นจะไม่มียาให้ชาวบ้านใช้ เป็นความรับผิดชอบที่เราต้องสกัดน้ำมันกัญชาให้ใช้ได้ อย่างไรก็ตาม ถ้าดูจากกฎหมาย สารสกัดจากพืชไม่มีใครมีสิทธิบัตร และ อภ.ก็เอากัญชามาปลูกมาพัฒนาสายพันธุ์มาสกัด ซึ่งออกมาเป็นอย่างไรก็ใช้แบบนั้นเลย ไม่ได้ออกมาแล้วไปเลียนแบบเขาหรือสูตรเขา ซึ่งเราก็ไม่รู้ผิดหรือไม่ผิด แต่ถ้าฟ้องขึ้นมาก็ลำบาก แต่ก็มั่นใจว่า ปลูกแล้วสกัดเป็นน้ำมันกัญชาเลยน่าจะได้ ไม่มีปัญหาอะไร