แม็คโคร จับมือ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รณรงค์ไม่ใช้ถุงพลาสติก
  • 13 ธันวาคม 2018 at 02:14
  • 392
  • 0

         บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ตอกย้ำการเป็นผู้นำห้างไทยที่มีนโยบายชัดเจนในเรื่องการไม่ให้บริการถุงพลาสติกแก่ลูกค้า ร่วมกับ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ลงนามความร่วมมือ "ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก" และลงนามบันทึกความร่วมมือกิจกรรม "รับบริจาคถุงผ้าใส่ยากลับบ้าน" เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี 2561
         นางศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการตลาด บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม โดยดําเนินธุรกิจบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาลและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอด 29 ปีที่ผ่านมา แม็คโครเป็นศูนย์ค้าส่งรายเดียวในประเทศไทยที่มีนโยบายชัดเจนในเรื่องการไม่ให้บริการถุงพลาสติกแก่ลูกค้า และได้จัดโครงการส่งเสริมให้ทุกสาขารณรงค์ไม่ใช้ถุงพลาสติก ตลอดจนลดการทิ้งขยะพลาสติกอันเป็นมูลเหตุให้เกิดปัญหาขยะในสังคมไทยและในสังคมโลก ปัจจุบันแม็คโครมีสาขาให้บริการ 127 สาขา

         โดยในแต่ละปีแม็คโครสามารถลดปริมาณขยะที่เกิดจากการให้ถุงพลาสติกไปได้ 16.5 ล้านถุงต่อเดือน หรือประมาณ 198 ล้านถุงต่อปี และเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี 2561 แม็คโครได้ร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก" เพื่อตอกย้ำการเป็นผู้นำการไม่ให้บริการถุงพลาสติกแก่ลูกค้า พร้อมร่วมลงนามในบันทึกความข้อตกลงความร่วมมือกิจกรรม "รับบริจาคถุงผ้าใส่ยากลับบ้าน" ในการเป็นจุดรับบริจาคถุงผ้าที่เหลือใช้และนำไปมอบให้โรงพยาบาลใช้ใส่ยาให้ผู้ป่วย
         "แม็คโครยังได้คัดสรรสินค้าประเภทบรรจุภัณฑ์อาหารที่ทำจากวัสดุธรรมชาติทดแทนโฟม หรือ Bio Base  ซึ่งผลิตจากเยื่อพืชธรรมชาติ เช่น ชานอ้อย เยื่อไผ่ เยื่อไม้บริสุทธิ์ ที่ปลอดภัยไร้สารพิษ ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และสามารถย่อยสลายสู่ธรรมชาติได้อย่างสมบูรณ์ มาจำหน่ายมากกว่า 40 รายการ อาทิ จาน ชาม ถ้วย แก้ว กล่อง ฯลฯ พร้อมทำโปรโมชั่นราคาพิเศษอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการเพิ่มพื้นที่จำหน่ายสินค้าภาชนะ และบรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบย่อยสลายได้ให้มีขนาดใหญ่มากขึ้น"

         นางศิริพร กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ แม็คโครได้จัดโครงการ "แม็คโครรักษ์สิ่งแวดล้อม ลดขยะพลาสติกบนชายหาด" โดยมอบถังขยะรีไซเคิลให้แก่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่มีสาขาของแม็คโครตั้งอยู่ใกล้พื้นที่ที่มีชายหาดจำนวน 14 สาขา ได้แก่ อ่าวนาง ตรัง หัวหิน ภูเก็ต ถลาง ราไวย์ ป่าตอง กะรน สตูล เกาะพงัน พัทยาเหนือ พัทยาใต้ ระยอง และชะอำ จำนวน 212 ใบ สำหรับจัดวางที่บริเวณชายหาดเพื่อให้บริการแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่มาเยือน พร้อมจัดกิจกรรมเก็บขยะบริเวณชายหาดและรณรงค์ให้ประชาชนเก็บขยะและแยกขยะพลาสติกให้ลงถังอย่างถูกต้อง