เกษตรกร!ซื้อปุ๋ยลดลงร้อยละ30 : ผ่านธงฟ้า3หมื่นแห่ง-สหกรณ์ฯ700แห่ง

 

     นนทบุรี 7 ธ.ค.-นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวหลังประชุมนัดพิเศษเพื่อเร่งรัดนโยบายที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สั่งการให้กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หาแนวทางดูแลปัจจัยการผลิตให้เกษตรกร มีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานว่า ที่ประชุมเห็นตรงกันในการช่วยลดต้นทุนการผลิตให้เกษตรกร ซึ่งปุ๋ยเป็นปัจจัยการผลิตหลักคิดเป็นต้นทุนร้อยละ 30 ของต้นทุนการผลิตทั้งหมด ซึ่งปัจจุบันราคาปุ๋ยอยู่ในระดับสูง เนื่องจากต้องนำเข้าวัตถุดิบมาผลิตในประเทศ แม้จะมีการกำหนดให้ปุ๋ยเป็นสินค้าควบคุม แต่เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้วิธีกู้ยืมทำให้ต้นทุนสูงยิ่งขึ้น

       ทั้งนี้ รัฐบาลมีเป้าหมายให้เกษตรกรมีต้นทุนซื้อปุ๋ยลดลงร้อยละ 30 โดยขอความร่วมมือผู้ผลิตปุ๋ยลดราคาปุ๋ยสำเร็จรูปและใช้กลไกร้านธงฟ้าประชารัฐ 30,000 แห่ง เชื่อมโยงปุ๋ยราคาถูกไปสู่เกษตรกรทั่วประเทศ ซึ่งให้ใช้ปุ๋ยสั่งตัดและปุ๋ยผสม โดยใช้กลไกสหกรณ์การเกษตร 700 แห่ง เป็นผู้ดำเนินการผลิตและกระจายให้สมาชิก นอกจากนี้ ยังให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (เอสเอ็มแบงก์) ปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้เกษตรกรซื้อปุ๋ย และยังให้กรมการค้าภายในไปหาแนวทางกำหนดราคาปลายทางสูงสุดว่าสามารถทำได้หรือไม่ เพื่อให้เกษตรกรซื้อสินค้าราคาเป็นธรรม และทางบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) แสดงความสนใจที่จะเป็นผลิตปุ๋ยราคาถูกช่วยเกษตรกรด้วย

       อย่างไรก็ตาม มาตรการเหล่านี้กระทรวงพาณิชย์จะเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาสัปดาห์หน้า คาดว่าจะเร่งดำเนินการได้ภายใน 1-2 เดือนนี้ ตั้งเป้าเกษตรกรได้ประโยชน์จากมาตรการนี้กว่า 30 ล้านคน หากดูมูลค่าการตลาดปุ๋ยเคมีปัจจุบันอยู่ที่ 98,000 ล้านบาท ถ้าลดได้ร้อยละ 30 จะช่วยลดได้ประมาณ 30,000 ล้านบาทด้วยกัน