ก. เกษตรฯ เร่งแก้ราคาไข่ตกต่ำ 7 วันปลดแม่ไก่ยืนกรงเพิ่ม 1 ล้านตัว

         นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้มอบหมายให้ นายสุวิทย์ คำดี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ร่วมกับ นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ขอความร่วมมือผู้ประกอบการเลี้ยงไก่ไข่รายใหญ่ 16 บริษัท ช่วยเแก้ไขปัญหาราคาไข่ไก่ตกต่ำ หลังจากที่ผลผลิตไข่ยังคงออกสู่ตลาดในปริมาณมากเกินความต้องการ
         โดยได้มีมาตรการปรับลดปริมาณการผลิตไข่ เพื่อแก้ไขปัญหาราคาไข่ไก่ตกต่ำเร่งด่วน 3 มาตรการด้วยกัน ประกอบด้วย 1. ปลดแม่ไก่ไข่ยืนกรง จำนวน 1 ล้านตัว ภายใน 1 สัปดาห์ ซึ่งมีบริษัทให้ความร่วมมือ 15 บริษัท, 2. ส่งออกไข่ไก่ 60 ล้านฟองภายใน 1 เดือน ซึ่งมีบริษัทให้ความร่วมมือ 13 บริษัท (ซีพี 40 ล้านฟอง /เบทาโกร 10 ล้านฟอง อื่นๆ 10 ล้านฟอง) และ 3. ปลดพ่อ แม่ พันธุ์ไก่ไข่ (ps) อายุ 25-60 สัปดาห์ จำนวน 100,000 ตัว ภายใน 1 สัปดาห์ซึ่งมีบริษัทให้ ความร่วมมือ 16 บริษัท

         "กรมปศุสัตว์จะส่งเจ้าหน้าที่ติดตามตรวจสอบให้บริษัทดำเนินการปลดแม่ไก่ยืนกรงและไก่ไข่พ่อแม่พันธ์เสร็จภายใน 1 สัปดาห์ อย่างช้าไม่เกิน 30 พ.ย.นี้ เพื่อติดตามการส่งออกไข่ไก่ทุกสัปดาห์ และติดตามตรวจสอบห้องเย็นที่เก็บไข่ไก่รอการส่งออก โดยห้ามนำไข่ไก่ 60 ล้านฟองที่เตรียมส่งออกมาจำหน่ายตลาดภายในประเทศ คาดว่าจะสามารถทำให้ราคาไข่ไก่ขนาดกลางหรือไข่ไก่ขนาดคละหน้าฟาร์มจะปรับตัวสูงขึ้นจากฟองละ 2.40 บาท เป็นฟองละ 2.60 บาท ซึ่งเป็นราคาที่เกษตรกรจะมีรายได้เพิ่มขึ้นและไม่ขาดทุน" นายกฤษฎา กล่าว