สกส.พาเยี่ยมกลุ่มสตรี "ปั้นลิง" ตุ๊กตาดินมาแรงแห่งเมืองลพบุรี (ชมคลิป)

         กิจกรรม "Inside Product By Thai Womenfund สัญจร" ภายใต้โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีด้วยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ โดยนำสื่อมวลชนลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จ.ลพบุรี ระหว่างวันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2561 ได้มีการเยี่ยมชมความก้าวหน้าของกลุ่มสตรี โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มปั้นลิง ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ต.ยางโทน อ.หนองม่วง

         สำหรับกลุ่มอาชีพปั้นตุ๊กตาลิงจากดินสอพองดังกล่าว มีสมาชิกเริ่มแรก 5 คน แต่ปัจจุบันเพิ่มเป็น 17 คน โดยกลุ่มได้รับการสนับสนุนเงินกู้ประเภท ทุนหมุนเวียนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 200,000 บาท สมาชิกร่วมลงหุ้นๆ ละ 10 บาท ปัจจุบันมีเงินหุ้นสะสม 9,550 บาท มีเงินทุนหมุนเวียน 95,500 บาท มีการปันผลจากผลกำไรให้สมาชิกปีละ 10%  นอกจากนี้ยังทำให้สมาชิกมีรายได้เสริมเฉลี่ย 300 บาท/วัน/คน

         นางวิภาพร จันทรรัตน์ ประธานกลุ่มปั้นลิง เปิดเผยว่า จุดกำเนิดการปั้นตุ๊กตาลิง เริ่มต้นจากตนเองไปประกอบอาชีพปั้นตุ๊กตาดินสอพองขายที่กรุงเทพมหานคร แต่กำลังการผลิตมีจำกัด อยากจะขยับขยายกิจการจึงกลับบ้านเกิดที่ จ.ลพบุรี มาถ่ายทอดความรู้การปั้นตุ๊กตาให้กลุ่มแม่บ้าน อาศัยเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มาเป็นทุนในการดำเนินกิจการ โดยเลือกปั้นลิงเป็นจุดขายเพราะเป็นสัญลักษณ์ของเมืองลพบุรี ทว่าทางกลุ่มก็สามารถปั้นตุ๊กตารูปแบบอื่นๆได้ตามความต้องการของลูกค้า

         "ปัจจุบันมีการสั่งซื้อจากหลายพื้นที่ ทั้งภาคอีสาน ภาคใต้ และตามจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงนำไปจำหน่ายยังศูนย์แสดงสินค้าที่กรุงเทพ ซึ่งทางกลุ่มพยายามออกแบบสินค้าใหม่ๆตลอดจึงขายได้หมดเป็นส่วนใหญ่ มีตั้งแต่ของที่ระลึกชิ้นเล็กๆราคา 20-30 บาท ไปจนถึงโคมไฟ ของประดับตกแต่งบ้านชิ้นใหญ่ตามสั่ง ราคา 4,000-5,000 บาท" นางวิภาพร กล่าว

         นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า เงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2556 ขณะนี้มีเงินหมุนเวียนอยู่กว่า 8,000 ล้านบาท เพื่อให้สมาชิกได้กู้ดอกเบี้ยต่ำ เพื่อต่อยอดการประกอบอาชีพ หรือสร้างอาชีพใหม่ ช่วยให้มีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้น ซึ่งที่ผ่านกลุ่มสมาชิกสตรีหลายกลุ่มประสบความสำเร็จ สามารถสร้างรายได้แก่สมาชิก และขยายไปยังประชาชนกลุ่มอื่นๆ ที่สำคัญเงินกองทุนดังกล่าวก็ยังสามารถนำไปพัฒนาศักยภาพของกลุ่มสตรีให้มีความรู้ความสามารถ รวมทั้งส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีส่วนช่วยแก้ปัญหาในชุมชม

 

         ด้าน นายปรีชา กิตติสัตยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้กล่าวระหว่างการจัดเสวนา "Inside Product By Thai Womenfund สัญจร" ว่า ปัจจุบันสังคมให้ความสำคัญกับสิทธิและความเสมอภาคของสตรีมีมากขึ้น แต่ยังมีสตรีจำนวนไม่น้อยที่ถูกเลือกปฏิบัติ ต้องเผชิญปัญหาความรุนแรงในครอบครัว และยังมีคุณภาพชีวิตที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาล ซึ่งรัฐบาลมีความห่วงใยในเรื่องดังกล่าว จึงสนับสนุนการจัดตั้ง "กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี" เพื่อเป็นช่องทางการส่งเสริมศักยภาพและบทบาทของสตรี พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้มีการรวมกลุ่มเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนและเข้าถึงแหล่งทุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำร้อยละ 3 ต่อปี วงเงินสูงสุดโครงการละ 200,000 บาท เพื่อนำไปประกอบอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ โดยมอบหมายให้สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (สกส.) กรมการพัฒนาชุมชน เป็นหน่วยงานหลักขับเคลื่อนภารกิจ

         "ในปีงบประมาณ 2562 กองทุนฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณประเภทเงินทุนหมุนเวียน 1,478,000,000 บาท และประเภทเงินอุดหนุน 295,000,000 บาท เพื่อนำมาขับเคลื่อนภารกิจการส่งเสริมศักยภาพและบทบาทของสตรีในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ โดยคาดว่าจะเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้สมาชิกและครอบครัวได้เฉลี่ย 7,000–10,000 บาท" นายปรีชา กล่าว