ส.ชาวนาฯ แนะชะลอขายข้าว 5 ด. : ผลผลิตออกมาก หวั่นทำราคาลด!

 

       กรุงเทพฯ 12 พ.ย.-นายสุเทพ คงมาก นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย กล่าวว่า ระยะนี้ชาวนากำลังเก็บเกี่ยวข้าว คาดว่าตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป จะมีผลผลิตข้าวออกมามาก ดังนั้น จึงขอแนะนำชาวนาอย่าเร่งขายข้าวเกี่ยวสดให้ตากไว้ แล้วนำเข้าโครงการจำนำยุ้งฉางกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เนื่องจากหากข้าวออกสู่ตลาดพร้อมกันปริมาณมากจะทำให้ราคาลดลง จึงควรชะลอการขาย ที่สำคัญเงินที่รัฐจะช่วยค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรไร่ละ 1,500 บาท ตามพื้นที่ปลูกจริง ไม่เกินครัวเรือนละ 12 ไร่ หรือคิดเป็นเงินครัวเรือนละ 18,000 บาท เพิ่มขึ้น 3,000 บาท จากปีที่ผ่านมา กำลังจะโอนเข้าบัญชีชาวนาทุกคนที่ขึ้นทะเบียนไว้ในสิ้นเดือนนี้ ชาวนาจึงจะมีรายได้ใช้จ่ายในครอบครัว

        สำหรับ ราคารับจำนำยุ้งฉาง ข้าวเปลือกหอมมะลิตันละ 11,800 บาท ข้าวเปลือกเหนียวตันละ 10,200 บาท ข้าวเปลือกเจ้าตันละ 7,500 บาท และข้าวเปลือกปทุมธานี 1 ตันละ 8,900 บาท ซึ่งรัฐมีมาตรการจ่ายค่าเก็บเกี่ยวให้อีกไร่ละ 1,500 บาท เพื่อชะลอการขายข้าวเป็นระยะเวลา 5 เดือน แล้วค่อยทยอยออกสู่ตลาด จะช่วยผลักดันราคาข้าว ซึ่งขณะนี้สูงขึ้นสามารถปรับเพิ่มได้อีก