แนะชาวนาเก็บเกี่ยวข้าวด้วยคุณภาพ : เก็บในยุ้งฉาง-ช่วยราคาสูงขึ้น

 

     สุรินทร์ - ที่ศาลาอเนกประสงค์ บ้านดู่ ม.12 ต.ธาตุ จ.สุรินทร์ นายขจร เราประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว กรมการข้าว กล่าวระหว่างการลงพื้นที่สำรวจและคาดการณ์ผลผลิตข้าว รอบที่ 1 ครั้งที่ 2 เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยย้ำให้ชาวนารักษาคุณภาพข้าวระหว่างการเก็บเกี่ยว ด้วยการทำความสะอาดรถเกี่ยวไม่ให้มีข้าวปน การตากแดดลดความชื้น และต้องรักษาชื่อเสียงของตนเองไม่ปลอมปนข้าวชนิดอื่นในข้าวหอมมะลิ เพราะจะกระทบกับความน่าเชื่อถือและราคาข้าวในอนาคต ทั้งนี้ หากเกษตรกรยังมีเงินเพียงพอสามารถเข้าร่วมโครงการชะลอการขายข้าวเปลือกโดยเก็บรักษาในยุ้งฉาง ซึ่งรัฐสนับสนุนค่าฝากแก่ชาวนาตันละ 1,000 บาท และรอขายในช่วงเวลาที่เหมาะสม เพื่อพยุงราคาข้าวในตลาดให้สูงขึ้น.