ชาวนาเฮ! เตรียมรับเงินช่วยเหลือจาก ธกส. 1.5 พันบาท/ไร่ ไม่เกิน 12 ไร่ต่อครัวเรือน

         นายสำราญ สาราบรรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ซึ่งเกษตรกรสามารถแจ้งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้หลังจากการปลูก 15 วัน และมีคณะกรรมการลงไปตรวจสอบแปลงว่ามีการปลูกข้าวจริงตามที่ได้แจ้งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรนั้น สำหรับผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีตามที่ตั้งแปลง ปี 2561/2562 (ช่วงปลูกของแต่ละจังหวัดตามกรอบระยะเวลาการขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2561) มีเกษตรกรขึ้นทะเบียนทั้งประเทศ 4,226,683 ครัวเรือน พื้นที่รวม57,772,544.88 ไร่ โดยเป็นรายชื่อเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการรช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว 4,058,321 ครัวเรือน พื้นที่รวม 54,969,523.17 ไร่
         "ขณะนี้รายชื่อเกษตรกรที่มีสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือในโครงการฯ ได้ส่งมอบให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ( ธ.ก.ส.) เรียบร้อยแล้ว โดยทาง ธ.ก.ส.จะเริ่มทยอยจ่ายเงินช่วยเหลือให้เกษตรกรไร่ละ 1,500 บาท ตามพื้นที่ปลูกข้าวจริงไม่เกินครัวเรือนละ 12 ไร่ หรือไม่เกินครัวเรือนละ 18,000 บาท อย่างไรก็ตาม เกษตรกรผู้ปลูกข้าวสามารถตรวจสอบสิทธิ์ของตนเองตามโครงการฯ ได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่การเกษตร และเกษตรกรที่ได้รับสิทธิสามารถติดตามขั้นตอนการจ่ายเงินช่วยเหลือได้ที่ ธ.ก.ส. ในพื้นที่" นายสำราญ กล่าว