จัดยิ่งใหญ่! วันพระบิดาแห่งฝนหลวง 12-16 พ.ย.นี้

         เมื่อวันที่ 5 พ.ย. ที่ผ่านมา นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวในการเป็นประธานการแถลงข่าวการจัดงาน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี 2561 ว่า ในวันที่ 14 พ.ย. ของทุกปีเป็น "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ซึ่งในปีนี้ได้เวียนมาบรรจบครบรอบปีที่ 63 นับจาก วันที่ 14 พ.ย. 2498 เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำริที่จะคิดค้น วิจัยหาวิธีการทำฝนหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของเกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่ประสบภัยแล้ง รวมทั้งปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรน้ำของประเทศ ภายหลังการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ทุรกันดารภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จนเกิดเป็นโครงการพระราชดำริฝนหลวง  สืบมาจนถึงปัจจุบัน
         ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ 20 ส.ค. 2545 เฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่าน ในฐานะทรงเป็น "พระบิดาแห่งฝนหลวง" โดยกำหนดให้วันที่ 14 พ.ย.ของทุกปีเป็น "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" เพื่อจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของชาติไทย ให้ประชาชนทั้งในปัจจุบันและอนุชนรุ่นหลัง ได้มีโอกาสแสดง ความจงรักภักดี ชื่นชมในพระบารมี และร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ จนถึงทุกวันนี้ เป็นเวลากว่า 60 ปี ที่โครงพระราชดำริฝนหลวง ได้สร้างคุณูปการทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
         โดยเฉพาะความมั่นคงด้านน้ำให้แก่ประเทศไทย และด้วยพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ได้ทรงคิดค้นเทคโนโลยีฝนหลวงขึ้นนั้น ยังได้รับการยอมรับจากทั่วโลก ซึ่งได้มีการจดสิทธิบัตรในพระปรมาภิไธยทั้งในประเทศและต่างประเทศ และในอีกหลายประเทศก็ได้ขอพระราชทาน พระบรมราชานุญาตในการที่จะนำเทคนิคและวิธีการทำฝนหลวงไปปรับใช้แก้ปัญหาความแห้งแล้งในประเทศของตัวเอง จึงถือได้ว่าโครงการพระราชดำริฝนหลวง นับเป็นนวัตกรรมที่เกิดจากพระอัจฉริยภาพอย่างแท้จริง เป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยและมวลมนุษยชาติ

         นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กล่าวว่า สำหรับงานในปีนี้ ได้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-16 พ.ย. ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โดยจะมีนิทรรศการฝนหลวงในต่างแดน การเผยแพร่พระอัจฉริยภาพและพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพระบรมราชานุญาตแนวทางการปฏิบัติการฝนหลวงให้กับนานาประเทศ นิทรรศการแสดงผลงานจากโครงการประกวดภาพถ่ายและภาพวาด "ฝนหลวง ศาสตร์พระราชา" นิทรรศการโครงการพระราชดำริจากหน่วยงานต่าง ๆ ภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
         และไฮไลท์ของงานพบกับการเปิดตัวภาพวาดสีน้ำมันของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ขณะทรงงาน โดยศิลปินชื่อดัง อ.เกริกบุระ ยมนาค เพื่อให้ประชาชนได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก รวมทั้งขอเชิญจับจ่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรกว่า 100 ร้านค้า ในราคาย่อมเยาว์ตลอดทั้งงาน