ลพบุรีรวมพลังดูแลต้นไม้ใหญ่ แต่ละต้นอายุนับร้อยปี

          นายสันติ วงษ์พะยอม ปลัดเทศบาลตำบลท่าโขลง อำเภอท่าวุ้ง ลพบุรีเล่าให้ฟังว่า เมื่อวันต้นไม้แห่งชาติ ที่ผ่านมามีการดูแลต้นไม้ใหญ่ ที่ขึ้นอยู่ตามวัดในเขตอำเภอต่างๆในจังหวัดลพบุรี ทั้งอำเภอเมืองลพบุรี อำเภอบ้านหมี่ อำเภอท่าวุ้ง เช่น วัดไลย์ วัดท่าโขลง ในเขตเทศบาลตำบลท่าโขลง ก็มีต้นไม้ใหญ่ เช่น ที่มี ต้นกากระทิง อายุร้อยกว่าปี ต้นพิกุลใหญ่ เป็นต้นไม้โบราณ อายุกว่า 150 ปี อีกทั้งมี ต้นยางนา จำนวนมาก อายุราวกว่าร้อยปี ทางวัดมีการยึดโยงโดยใช้สลิงเพื่อไม่ให้กิ่งไม้หัก และหักโค่นเมื่อเกิดลมพายุแรงๆ และในเขตอำเภอท่าวุ้งยังมีอีกหลายแห่ง

         จ.ส.อ. โชติวัฒน์ ซื่อสัตย์ ทหารศูนย์การทหารปืนใหญ่บ้าน อยู่หมู่ที่ 3 ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมืองลพบุรี เล่าว่า ในพื้นที่วัดกลางนั้นมีต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่จะเป็น ต้นยาง ต้นกล่าง ต้นตะเคียน และต้นสมอพิเภก ที่ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศ มีช่วงหนึ่งที่มีการขุดลอกแม่น้ำลพบุรีแล้วดินมากลบที่โคนต้นไม้ ทำให้ต้นไม้ขนาดใหญ่อายุเป็นร้อยปีหลายสิบต้นในวัดกลางต้องยืนตาย

         นายฤดี ฉ่ำชื่น อายุ 83 ปี อยู่ที่หมู่ 6 ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมืองลพบุรี เล่าว่า ตนเองนั้นเป็นคนตำบลบางขันหมาก เคยเป็นลูกศิษย์วัดมาก่อน ที่วัดกลางนั้นก็มีต้นยางนาขนาดใหญ่สูงมากบางตนสูงอาจจะถึง 20 เมตร ต้นสมอพิเภกเป็นต้นไม้เก่าแก่ มากและอีกทั้งต้นตะเคียนมีมากตั้งแต่เกิด มาก็เห็นมีต้นใหญ่แล้วสมัยก่อนตัดต้นไม้ใหญ่มีมาก ต้นไม้ใหญ่กว่า 50 ต้นก็ยังยืนต้นอยู่ โดยเฉพาะต้นยางนากับสมอพิเภก ซึ่งก็น่าจะมีอายุได้ราวๆ 150 ปี เมื่อสมัยก่อนนี้ก่อนที่จะมีกฎหมายห้ามตัดไม้หวงห้ามออกมา มีต้นตะเคียนต้นใหญ่ก็จะโค่นกันเอาไม้ไปทำโบสถ์ทำศาลาที่วัดกลาง ซึ่งสร้างโบสถ์มาถึงสามหลังแล้วสำหรับวัดกลาง

 

         นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้ร่วมในโครงการ เพาะพันธุ์ขยายต้นจันและอนุรักษ์ต้นไม้โบราณในพื้นที่ประวัติศาสตร์ ณ นารายณ์ราชนิเวศ ส่งมอบต้นกล้าต้นจัน จำนวน 1,000 ต้น เพื่อเพาะพันธุ์ขยายต้นจันและอนุรักษ์ต้นไม้โบราณในพื้นที่ประวัติศาสตร์ พร้อมกันนั้นตามวัดต่างๆในเขตเมืองลพบุรีในแถบท้องน้ำลพบุรียังมีอีกหลายวัดที่มีต้นไม้อายุกว่า100 ปี โดยเฉพาะวัดกลางมีต้นยางนาขนาดใหญ่ หลายสิบต้นที่อายุร้อยกว่าปี ที่วัดกลางตำบลบางขันหมาก ต้นยางใหญ่ที่สุด 13-14 คนโอบอายุนับ กว่า100 ปีเช่นเดียวกัน

         สำหรับด้านอำเภอบ้านหมี่ ลพบุรี มี ต้นนิโครธ อายุกว่า 100 ปี ที่วัดพานิชธรรมิการาม ตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ มี ต้นจำปีสิรินธร ต้นนิโครธ ต้นยางนา และต้นจัน ต้นนิโครธที่วัดพานิชธรรมิการาม วัดเส้นรอบวง ได้ 1.6 เมตร ดูสวยงาม มีรากอากาศล้อมเป็นวง โดยเป็นต้นนิโครธที่หลวงปู่เลี้ยงอดีตเจ้าอาวาส ได้ดูแลมาก่อนได้นำมาปลูกในพุทธประวัติว่าพระพุทธเจ้าเคยประทับใต้ต้นนิโครธ

สรศักดิ์ ทับทิมพราย รายงาน