ชง สธ.'กัญชา' รักษาโรค 9 พ.ย.นี้ : เป็น ย.ส.2 เทียบมอร์ฟีน

      รุงเทพฯ - นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กล่าวว่า อย.ได้มีการพิจารณาทั้งทางวิชาการและกฎหมายแล้ว โดยเตรียมเสนอ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ลงนามในการประชุมคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ ในวันที่ 9 พ.ย.2561 นี้ โดยจะยกระดับจากสารสกัดกัญชาที่เป็นยาเสพติดประเภท 5 หรือ ย.ส 5 เป็นยาเสพติดประเภท 2 หรือ ย.ส 2 ซึ่งจะทำให้สารสกัดกัญชามาใช้ทางการแพทย์ได้เหมือนกับมอร์ฟีน

      ทั้งนี้ การออกประกาศดังกล่าวข้างต้น จะขัดกับการเดินหน้าแก้กฎหมายของทางสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) หรือไม่นั้น นพ.ธเรศ กล่าวว่า เป็นไปในทางเดียวกัน ซึ่งในส่วนของ สนช.เป็น พ.ร.บ. เป็นร่างกฎหมายใหญ่ แต่อันนี้เป็นประกาศ ซึ่งปกติเมื่อมีกฎหมายใหญ่ก็จะมีการออกกฎหมายลูกตามมา โดยในส่วนประกาศ หากต้องปรับเปลี่ยนอย่างไรก็ทำได้ แต่ภาพรวมถือว่าเป็นการนำมาใช้ประโยชน์ก่อน ทั้งนี้ในประกาศที่ อย.จะดำเนินการนั้น จะกำหนดให้ใช้ได้เฉพาะสารสกัด และน้ำมันกัญชา ในเรื่องของดอก ใบ จะไม่ครอบคลุม เพราะตามกฎหมายยาเสพติดระบุว่า กัญชาเป็นยาเสพติดประเภท 5 แต่ที่ออกประกาศกระทรวงได้ เนื่องจากเอาเฉพาะสารสกัดและน้ำมัน ซึ่งไม่รวมดอกและใบ