รมช.ลักษณ์ ผลักดันบทบาทแก้ปัญหาประมงไทยในเวทีโลก

         นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุม Our Ocean Conference ประจำปี 2018 ณ เมืองบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 29-30 ต.ค.ที่ผ่านมา โดยการประชุมนี้มีผู้นำจากประเทศต่างๆ ทั่วโลกเข้าร่วม เพื่อร่วมกันหาแนวทางการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาการประมง การทำประมงอย่างยั่งยืน การลดปัญหาขยะทะเล การดำเนินธุรกิจทางการประมงตามแนวทาง Blue Economy เป็นต้น ณ เมืองบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

         ในการประชุมครั้งนี้ นายลักษณ์ ได้เข้าร่วมเป็น 1 ใน 8 ของ Keynote Speaker ที่ประกอบด้วยตัวแทนบุคคลสำคัญด้านประมงจากทั่วโลก โดยได้ผลักดันบทบาทของไทยด้านการแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU Fishing) และให้คำมั่นต่อเวทีโลกในการผลักดันการดำเนินความร่วมมือกับชาวประมงและภาคเอกชน เพื่อลดขยะในทะเล
         ทั้งนี้ จะมีชาวประมงกว่า 10,000 ลำ ร่วมกันเก็บขยะที่ติดมากับเครื่องมือประมง และที่พบในทะเลอย่างน้อย วันละ 1 กก./วัน ซึ่งจะสามารถช่วยลดปริมาณขยะในทะเลได้อย่างน้อย 350 ตัน/ปี นอกจากนี้ ประเทศไทยจะสนับสนุนการบริหารจัดการประมงโดยชุมชน ใน 20 พื้นที่ ซึ่งมีชุมชนประมงเข้าร่วม จำนวน 640 ชุมชน อย่างไรก็ตาม ได้ตั้งเป้าหมายว่าภายในปี 2021 จะทำให้การบริหารจัดการประมงโดยชุมชนของประเทศไทย ครอบคลุมพื้นที่ทางทะเลทั้งหมด จำนวน 323,488 ตารางกิโลเมตร ต่อไป