ทส. ผนึกกำลังกลุ่มมิตรผล ลงนามซื้อขายคาร์บอนเครดิต ปี 2561

         กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ร่วมกับ กลุ่มมิตรผล จัดพิธีลงนามการซื้อขายคาร์บอนเครดิต ประจำปี พ.ศ. 2561 เพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ภายใต้โครงการ "ลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย" (Thailand Voluntary Emission Reduction Program : T – VER) ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มีนโยบายจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยตั้งเป้าหมายระยะสั้นลดให้ได้ร้อยละ 7- 20 ภายในปีพ.ศ. 2563 และในระยะยาวร้อยละ 20 ถึง 25 ภายในปี พ.ศ. 2573
         ทั้งนี้ พลเอก เอกชัย จันทร์ศรี ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี โดยมี นายวิจารณ์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นางประเสริฐสุข จามรมาน ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) นายกฤษฎา มณเทียรวิเชียรฉาย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มมิตรผล และนายปรีดี ดาวฉาย กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย ร่วมให้เกียรติเป็นสักขีพยานในพิธี ณ โรงแรมเจดับบลิว แมริออต เพลินจิต กรุงเทพ เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 61 ซึ่งมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันแสดงเจตจำนงค์ในการทำกิจกรรมชดเชยคาร์บอนเครดิตและแสดงพลังความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน
         ประกอบด้วย ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน), บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน), โรงแรมศิวาเทล กรุงเทพฯ, บริษัท สแครทซ์ เฟิร์สท์ จำกัด (Wonderfruit), ธนาคารแห่งประเทศไทย, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์