สั่งอีกรอบ! สอบ ส.ป.ก.ทั่วไทย : รายงานใน 30 วัน : พบครอบครองไม่ถูกต้อง ยึดคืน!

 

       รุงเทพฯ - นายกฤษฏา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ได้สั่งการให้ นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีที่ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา รายงานผลการตรวจวัดพิกัดที่ดินแปลงศูนย์เรียนรู้ฟ้าประทาน และไร่ฟลอร่า พาร์ค อ.วังน้ำเขียว ปรากฎชื่อ ผู้ครอบครองเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง ไม่มีคุณสมบัติเป็นเกษตรกรตามกฎหมาย ส.ป.ก.รวมทั้ง มีอดีตข้าราชการระดับสูงกระทรวงเกษตรฯ เข้าไปใช้ประโยชน์ในที่ดิน ส.ป.ก.เพื่อสอบข้อเท็จจริงภายใน 7 วัน

       ทั้งนี้ ให้หาพยานหลักฐานทุกด้านมาตรวจสอบเพื่อเป็นธรรมกับทุกฝ่าย รวมทั้งให้สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา รับฟังข้อมูลจากประชาชนในพื้นที่ รวมถึงหากผู้ใดมีเอกสารหลักฐานว่าที่ดินทั้ง 2 แปลง ถือครองและเข้าใช้ประโยชน์อย่างผิดกฎหมายให้นำมาส่งเพื่อใช้ประกอบการตรวจสอบ ตั้งแต่เริ่มต้นที่จัดสรรที่ดินให้เกษตรกรเข้าทำกินว่า จัดให้ใคร มีการเปลี่ยนมือผู้ถือครอง​หรือ​ไม่ พร้อมให้กรมวิชาการเกษตร เป็นกรรมการในชุดนี้ด้วยเพื่อตรวจสอบการขอการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) และมาตรฐานสินค้าเกษตร หรือสัญลักษณ์ Q สำหรับการออกใบรับรองให้แก่ศูนย์เรียนรู้ฟ้าประทาน ในนามเกษตรกรหรือบริษัท และกรมวิชาการเกษตรออกใบรับรองถูกต้องหรือไม่

       รมว.เกษตรฯ กล่าวอีกว่า ได้มอบหมายให้เลขาธิการ ส.ป.ก.ตรวจสอบพื้นที่ ส.ป.ก.ทั่วประเทศอย่างละเอียด ทั้งการกำหนดพิกัดพื้นที่ การถือครอง และการใช้ประโยชน์แล้วให้รายงานมาภายใน 30 วันสำหรับพื้นที่ ส.ป.ก.ยึดคืนตามมาตรา 44 เช่น พื้นที่สวนส้มที่ยึดคืนจากบริษัทผลิตส้มรายใหญ่ใน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ อยู่ระหว่างคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการจัดสรรที่ดินนั้นเน้นย้ำว่า จะต้องไม่มีตัวแทนจากนายทุนเข้ามารับการจัดสรรที่ดิน  ส่วนกรณีที่ผู้ยากไร้ 97 รายที่เคยเป็นลูกไร่ของบริษัทสวนส้ม ขอรับการจัดสรรที่ดินทำกินในแปลงสวนส้มดังกล่าว ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ คทช.จังหวัดเชียงใหม่ที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ซึ่งมีขั้นตอนคัดเลือกตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้และต้องผ่านการประชาคมในพื้นที่ ซึ่งหากชาวบ้านในพื้นที่ไม่เห็นด้วยสามารถไปร้องคัดค้าน คทช.ได้.

      นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กล่าวว่า ได้สั่งการไปยังปฏิรูปที่ดินทุกจังหวัดให้ตรวจสอบพื้นที่ ส.ป.ก.ใหม่ทั้งหมดและรายงานภายใน 30 วัน หากพบการครอบครองไม่ถูกต้องจะยึดคืน เพื่อนำที่ดินมาจัดสรรให้เกษตรกรและผู้ยากไร้ที่รออยู่จำนวนมากตามนโยบายคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ซึ่งมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

      ด้านนายสุรชัย ยุทธชนะ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า หลังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สั่งการให้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จให้แล้วเสร็จใน 7 วัน โดยให้ผู้มีรายชื่อครอบครองที่ดินและใช้ประโยชน์มาชี้แจงเพื่อให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายนั้น ทาง ส.ป.ก.จังหวัดจะเรียกบริษัทฟลอร่า พาร์ค และบริษัทฟ้าประทาน ฟาร์มที่เข้าทำประโยชน์ในที่ดิน ส.ป.ก.โดยไม่ได้รับอนุญาต มาชี้แจงต่อ ส.ป.ก.นครราชสีมา ภายในวันศุกร์นี้ (26 ต.ค.) 

      อย่างไรก็ตาม นายสุรชัย กล่าวว่า จะเอ็กซ์เรย์รีสอร์ท โฮมสเตย์ บ้านพักตากอากาศ และการถือครองโดยมิชอบในพื้นที่ ส.ป.ก.จังหวัดนครราชสีมา และวังน้ำเขียวภายใน 30 วัน ส่งให้ตามคำสั่งของ รมว.เกษตรฯต่อไป