เร่งแก้ราคาไข่ตกต่ำ "กรมปศุสัตว์" เตรียมขอผู้ค้ารายใหญ่เพิ่มส่งออก

         กรมปศุสัตว์ คาดการณ์ราคาไข่ไก่จะยังทรงตัวต่อเนื่องไปอีก 1-2 สัปดาห์ เนื่องจากอยู่ในช่วงปิดภาคเรียน โดยราคาไข่คละหน้าฟาร์มอยู่ที่ฟองละ 2.30 บาท ก่อนเทศกาลกินเจอยู่ที่ฟองละ 2.60 สตางค์ ลดลง 30 สตางค์ ซึ่งหลังเปิดภาคเรียนที่ 2/2561 ในวันที่ 1 พ.ค. ไปแล้ว คาดว่าราคาไข่ไก่จะปรับสูงขึ้น
         ทั้งนี้ ในวันที่ 24 ต.ค. จะมีการเชิญผู้ประกอบการเลี้ยงไก่ไข่รายใหญ่มาหารือ และขอความร่วมมือเพิ่มการส่งออกไข่ ทั้งไข่สดและไข่แปรรูป เพื่อลดปริมาณไข่ไก่ที่ตกค้างจากช่วงเทศกาลกินเจ ซึ่งสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ได้คำนวณต้นทุนการผลิตไข่ไก่ว่าเฉลี่ยฟองละ 2.85 บาท
         อย่างไรก็ตาม กรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการขอความร่วมมือบริษัทนำเข้าพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ 16 ราย ให้ส่งออกไข่ไก่ 50 ตู้คอนเทนเนอร์ หรือ 16 ล้านฟองต่อเดือน ตั้งแต่เดือน เม.ย. - ธ.ค. 2561 การตรวจสอบปริมาณการเลี้ยงไก่ไข่พันธุ์และการขยายฟาร์ม ถ้าผู้ประกอบการจะขยายฟาร์มที่เลี้ยงตั้งแต่ 300,000 ตัวขึ้นไปต้องมีแผนการตลาดและแผนธุรกิจรองรับที่ชัดเจน รวมถึงให้ปลดพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่และแม่ไก่ยืนกรงก่อนอายุ 72 สัปดาห์ สามารถลดจำนวนลงได้ 95,000 ตัว คงการเลี้ยงทั้งประเทศ 550,000 ตัว ซึ่งจะช่วยให้ปริมาณไข่ไก่ใกล้เคียงกับความต้องการบริโภคประมาณต้นปีหน้า