ถนนยางพาราเพื่อชาว"ทับเสลา": โครงการส่งเสริมใช้ยางหน่วยงานรัฐ
  • 14 ตุลาคม 2018 at 15:28
  • 464
  • 0

 

     กรุงเทพฯ 14 ต.ค.- นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า ตามที่ รัฐบาล คสช.ได้ดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน และมี "โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ" เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพารา ที่กำลังประสบกับปัญหายางพาราตกต่ำอยู่ในขณะนี้ กรมชลประทานซึ่งเข้าร่วมโครงการด้วยจึงคิดทำถนนจากยางพาราผสมยางมะตอย โดยใช้น้ำยางพาราทั้งหมด 21.30 ตัน เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงถนนเส้นคันคลองสายใหญ่ฝั่งขวา (ฝายทับเสลา)เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่บริเวณคลองสายใหญ่ ฝั่งขวาฝายทับเสลา พื้นที่ ม.11 บ้านทับเสลา (ดงประดาพระ) ต.ทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี ได้ใช้ถนนที่ดี จากที่ก่อนหน้านี้ถนนชำรุดไม่ได้รับการซ่อมบำรุงมานานกว่า 10 ปี การซ่อมถนนด้วยยางพาราผสมยางมะตอยนี้ เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 10 ก.ค.ที่ผ่านมาและแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 5 ก.ย.61 ถนนมีความยาว 7,918 เมตร กว้าง 9 เมตร หนา 5 เซนติเมตร โดยสามารถรองรับน้ำหนักรถบรรทุกได้ประมาณ 20–25 ตัน ถนนหลังปรับปรุ่งใหม่ ทำให้ทัศนียภาพสวยงามมากขึ้น การสัญจรสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น แข็งแรงขึ้นกว่าถนนเดิม และลดฝุ่นละอองจากพื้นถนนที่ชำรุดเป็นบ่อดินได้อีกด้วย ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ดีขึ้น