ครม.อนุมัติกว่า 1.5 หมื่นล้าน! ช่วยชาวไร่อ้อย : คาดเงินถึงมือปลาย พ.ย.นี้

 

    ทำเนียบฯ 10 ต.ค. - นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยถึงมติที่ประชุม ครม.วันนี้มีการจัดสรรงบประมาณช่วยเหลือชาวไร่อ้อยที่ประสบปัญหาราคาตลาดโลกตกต่ำ ส่งผลให้ราคาอ้อยขายให้กับโรงงานปัจจุบันอยู่ที่ตันละ 680 บาท จากราคาปกติเฉลี่ยตันละ 900-1,000 บาท การอนุมัติเงินช่วยเหลือครั้งนี้จะเป็นการช่วยให้ชาวไร่อ้อยสามารถนำเงินไปซื้อปัจจัยการผลิตได้ 

      สำหรับกรอบวงเงินช่วยเหลือ จะแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก ใช้งบประมาณช่วยเหลือจ่ายให้ชาวไร่อ้อยผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) คำนวณจากผลผลิตตันละ 50 บาท สูงสุดต่อรายไม่เกิน 5,000 ตัน หรือไม่เกิน 250,000 บาทต่อราย ส่วนที่ 2 เงินสะสมของชาวไร่อ้อยจ่ายจากโรงงานตรงให้กับชาวไร่อ้อย เมื่อนำผลผลิตไปขายให้โรงงาน ชาวไร่อ้อยจะได้เงินอีกตันละ 70 บาท รวมทั้ง 2 ส่วน ชาวไร่อ้อยจะได้เงินช่วยเหลือเพื่อซื้อปัจจัยการผลิตตันละ 120 บาท โดยการจ่ายเงินจะสามารถดำเนินการได้โดยใช้งบประมาณปี 2562 เป็นการจ่ายเพื่อช่วยเหลือฤดูการผลิตปี 2562 คาดว่าเงินจะถึงมือชาวไร่อ้อยปลายเดือนพฤศจิกายนนี้

      รมว.อุตฯ ย้ำว่าเงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อยทั้ง 2 ส่วน ส่วนแรกใช้งบประมาณภาครัฐประมาณ 6,500 ล้านบาท คาดว่าครอบคลุมผลผลิตชาวไร่อ้อยที่ 130 ล้านตัน ส่วนโรงงานจ่ายจะอยู่ที่ประมาณ 9,000 ล้านบาท โดยกระทรวงอุตสาหกรรมยืนยันว่าการให้เงินช่วยเหลือครั้งนี้เป็นไปตามกรอบองค์การการค้าโลก (WTO)