"เน็ตประชารัฐ"จ่าย 349 บาท/เดือน : ติดตั้งครบ 24,700 หมู่บ้าน

     ทำเนียบฯ - พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม.รับทราบผลการรายงานความคืบหน้าการติดตั้งอินเทอร์เน็ตประชารัฐกระจายไปทุกหมู่บ้านทั่วประเทศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) พบว่า ขณะนี้ชาวบ้านลงทะเบียนการใช้บริการเน็ตประชารัฐเกือบทุกพื้นที่ติดตั้งศูนย์การค้าออนไลน์ในชุมชน 400 แห่งทั่วประเทศ ขนาดความเร็วอินเทอร์เน็ต 30/10 Mb รัศมี 50 เมตร จากจุดกระจายสัญญาณในหมู่บ้าน และจากการเจรจาร่วมกับภาคเอกชนให้บริการค่ายมือถือ ยอมลดราคาจาก 599 หรือ 699 บาทต่อเดือน ลดเหลือ 349 บาทต่อเดือน เพื่อส่งเสริมชาวบ้านในต่างจังหวัดใช้อินเทอร์ความเร็วสูงมากขึ้นและคาดว่าเมื่อมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมากขึ้นจะทำให้ราคาภาพรวมตามกรุงเทพฯ หรือหัวเมืองใหญ่ลดลงไปด้วย 

        โดยนายกรัฐมนตรีกำชับการติดตั้งระบบติดตามตรวจสอบการใช้งานขัดข้อง หลังได้ติดตั้งอินเทอร์เน็ต ทั้งหมด 24,700 หมู่บ้าน ในช่วงเช้าของวันที่ 25 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รายงานว่ามีปัญหาระบบขัดข้องร้อยละ 2 ของการใช้งานทั้งหมด หากจุดใดแก้ปัญหาได้จากภายในระบบจะแก้ไขได้ภายใน 15 นาที แต่หากมีปัญหาจุดห่างไกล ขึ้นอยู่กับระยะทางการเดินทางไปตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ ดังนั้น หากชาวบ้านมีปัญหาการใช้งาน แจ้งมาได้ที่สายด่วน 1111 ต่อ 88 โดยปีงบประมาณปี 2561 ตั้งเป้าหมายฝึกอบรมการใช้อินเทอร์เน็ตในชุมชนให้ได้ 1 ล้านราย จากประชาชนลงทะเบียนใช้อินเทอร์เน็ต 1 ล้านราย หลังรัฐบาลใช้งบประมาณ 20,000 ล้านบาท ในการติดตั้งเน็ตประชารัฐวงเงิน 15,000 ล้านบาท และการพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิตอลของภูมิภาค

        ทั้งนี้ ประชาชน เกษตรกร ที่ต้องการทราบรายละเอียดว่าชุมชนของตนเองได้รับการติดตั้ง เป็นหนึ่งในกว่า 2.4 หมื่นหมู่บ้าน หรือไม่ อย่างไร สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ที่ http://netpracharat.com/ หรือมีปัญหาในการใช้งานให้แจ้งไปได้ที่เบอร์สายด่วน 1111 ต่อ 88