แม็คโคร รับใบประกาศเกียรติคุณลดการใช้ปุ๋ยเคมีของผลิตภัณฑ์เมล่อนญี่ปุ่น MQP
  • 2 ตุลาคม 2018 at 14:22
  • 161
  • 0

         บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) โดย นางจุฑารัตน์ พัฒนาทร (ที่ 2 จากซ้าย) รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพ เป็นตัวแทนรับใบประกาศเกียรติคุณในฐานะที่เป็นองค์กรที่สนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme)ด้วยโครงการลดการใช้ปุ๋ยเคมีของผลิตภัณฑ์เมล่อนญี่ปุ่น MQP ภายในงาน "ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน ประจำปี 2561" ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดยมี พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ (ที่ 3 จากขวา) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบ ณ โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว เมื่อเร็วๆ นี้