"กฤษฎา" เร่งตั้งทีมสอบปัญหาการจัดสรรสิทธินมโรงเรียน

         เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 2561 นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อนุญาตให้สมาคมกลุ่มเกษตรกรผู้รวบรวมน้ำนมดิบและสมาคมผู้ผลิตนมพาสเจอร์ไรส์เข้าพบ ที่กระทรวงเกษตรฯ โดยมีการร้องเรียนปัญหาการจัดสรรสิทธินมโรงเรียนไม่เป็นธรรม
         ภายหลังการหารือ นายกฤษฎา กล่าวว่า ได้ตั้งคณะทีมงานรัฐมนตรีไปไต่สวนข้อเท็จจริงการทำงานขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อสค.) ว่าการบริหารในโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียน มีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่ เพราะมีการร้องเรียนว่าการทำงานของ ผอ.อสค. เอื้อประโยชน์ต่อผู้ผลิตนมรายใหญ่ทำให้เกิดการผูกขาดและไม่เป็นธรรมต่อรายย่อยมานาน หากตรวจสอบแล้วพบร่องรอยตามข้อกล่าวหาก็จะตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริง ผอ.อสค.
         นอกจากนี้ยังได้สั่งให้ปลัดกระทรวงเกษตรฯ ทำหนังสือด่วนถึง ผอ.อสค. อธิบดีปศุสัตว์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อตรวจสอบจำนวนนักเรียนในเทอม 2 ปี 2561 ว่ามีจำนวนเท่าไหร่ที่ชัดเจน เพื่อจะได้นำมาจัดสรรสิทธิ์ให้กับผู้ประกอบการนมโรงเรียน เพราะหากเด็กลดลงก็จะประหยัดงบประมาณได้เนื่องจากจำนวนเด็ก ลดลงทุกปี พร้อมให้แต่ละสมาคมไปดูว่ามีการคดีความอะไรที่ยังไม่หมดอายุความและมีคนในสังกัดกระทรวงเกษตรฯไปเกี่ยวข้อง หรือกรมใดรับใต้โต๊ะแลกโควตานม ให้เอาชื่อหลักฐานมา ถ้าพบว่ามีมูลจะดำเนินการโดยเฉียบขาด
         รมว.เกษตรฯ กล่าวด้วยว่า ได้กำชับให้ตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีปี 2552 ว่า กำหนดให้นักเรียนดื่มขนาดกี่มิลลิลิตรต่อคน กี่วันต่อสัปดาห์ และกี่วันต่อปี ให้เอาจำนวนเด็กเป็นที่ตั้ง ไม่ใช่เอาตัวเลขมาหาร ซึ่งสัปดาห์หน้าต้องหาสูตรคำนวณการจัดสรรโควต้าให้เสร็จเพราะมีปัญหาทับซ้อนมานาน