อียูลุยตรวจประมงไทยสิ้นเดือนนี้ : ก.เกษตรฯมั่นใจผลตอบรับดี

 

       

 

    รุงเทพฯ – นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรฯ มั่นใจในการแก้ไขการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน ไร้การควบคุม (ไอยูยู) ที่ไทยดำเนินการตามมาตรฐานสากล ซึ่งพร้อมรับผู้แทนจากสหภาพยุโรป (อียู) ที่กำลังจะเข้ามาตรวจสอบปลายเดือนนี้ และคาดหวังว่าจะมีผลตอบรับที่ดี 

      ทั้งนี้ ในส่วนของในประเทศได้กำชับอธิบดีกรมประมงว่าให้ไปดูว่าเมื่อมีการแก้ไขกฎหมายประมง เพื่อให้การทำประมงเป็นไปตามหลักสากลแล้ว ชาวประมงในประเทศที่เดือดร้อนจะมีมาตรการช่วยเหลือ เยียวยาอย่างไร โดยเฉพาะการออกระเบียบต่างๆ ของกรมประมงที่อาจทำให้ประชาชนเดือดร้อนให้แก้ไข ทั้งนี้ ได้แต่งตั้งนายนิวัติ สุธีมีชัยกุล อดีตอธิบดีกรมประมง มาช่วยดูแลระเบียบที่ออกมาว่ามีข้อไหนกระทบต่อชาวประมงบ้าง ซึ่งในเรื่องประมง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้กระทรวงเกษตรฯช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานภาคประมง โดยให้ขยายเวลาในการนำแรงงานมายื่นเรื่องหนังสือคนประจำเรือ (seabook) ภายใน 30 ก.ย.61     

      นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง กล่าวว่า พร้อมสำหรับกำหนดการที่อียูจะส่งผู้แทนมาตรวจสอบ มั่นใจว่าทำดีที่สุด ซึ่งการดำเนินการที่สำคัญ คือ การแจ้งการเข้าออกท่าเรือหรือ PiPo ระบบตรวจสอบย้อนกลับตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง ถึงปลายทาง ของบริษัทผู้ผลิต ผู้แปรรูป    

      สำหรับมาตรการซื้อเรือคืนจากชาวประมงนั้น กรมประมงเตรียมดำเนินการตามขั้นตอนใช้เวลา 3 เดือน คือ การตั้งคณะกรรมการจัดซื้อเรือประมงที่จะต้องมีการประกาศให้เจ้าของเรือที่ประสงค์จะขายมาแสดงตนและจดแจ้งความจำนง  จากนั้นจะมีกรรมการตรวจสอบข้อมูล การประเมินมูลค่าเรือ เมื่อได้ตัวเลขที่ชัดเจนก็จะเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อของบประมาณ